UROCZYSTE ZDANIE OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W OBORNIKACH

28 czerwca 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach odbyła się uroczystość zdania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP przez st. bryg. Sławomira Zdrenki oraz przejęcie obowiązków przez kpt. Krzysztofa Pertmana.
Na uroczystość przybyło wielu gości, w tym:

  • Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu –          mł. bryg. Dariusz Matczak
  • Pani Starosta Powiatu Obornickiego – Zofia Kotecka
  • Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin z terenu powiatu obornickiego
  • Komendanci Miejscy i Powiatowi z terenu województwa wielkopolskiego
  • Delegacje Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej w Poznaniu
  • Delegacje służb na co dzień współpracujących (Policji, Lasów Państwowych, Służby Zdrowia)
  • Delegacje zakładów pracy z powiatu obornickiego,
  • Emeryci pożarnictwa.
  • Strażacy Komendy Powiatowej PSP w Obornikach.

W trakcie uroczystości przedstawiono przebieg służby odchodzącego Komendanta.
Podczas trwającej uroczystości zdania obowiązków komendanta powiatowego st. bryg. Sławomir Zdrenka, został zwolniony ze służby w Państwowej Straży Pożarnej przechodząc na zaopatrzenie emerytalne.

Od dnia 29 czerwca 2019 r. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach kpt. Krzysztofowi Pertmanowi.

Sporządził: mł.bryg. Marek Wiktorski

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Obornikach