Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ - część I

SIWZ - część II

SIWZ - część III

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego

Specyfikacja Istatnych Warunków Zamówienia

SIWZ - część I

SIWZ - część II

SIWZ - część III

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego

Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ - część I

SIWZ - część II

SIWZ - część III

Informacja o zapytaniu do SIWZ

Informacja o zapytaniu nr 2 do SIWZ

Informacja o zapytaniu nr 3 do SIWZ

informacja o zapytaniu nr 4 do SIWZ

Informacja o zapytaniu nr 5 do SIWZ

Ogłoszenie o wszczęciu drugiego postępowania przetargowego

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie BZP

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego

Subskrybuj zawartość