DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTÓW KSRG WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KP PSP W OBORNIKACH W ROKU 2017 - OSP Kiszewo

Dnia 25.06.2017 roku przeprowadzono zajęcia z MDP „A” i MDP „B”, których celem było zapoznanie z wyposażeniem torby medycznej R1. Przeprowadzono, również pogadankę na temat kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach codziennych. Zajęcia przeprowadził opiekun grup MDP naczelnik.

Dnia 30.06.2017 odbyły się ćwiczenia sprawnościowe grupy MDP „A”. Celem ćwiczeń było nauka przeprowadzania rozpoznania terenu i obiektu objętego działaniem ratowniczo- gaśniczym.

Scenariusz zakładał rozpoznanie na wieży kościelnej, z której wydobywa się dym. Poszukiwanie osoby poszkodowanej oraz udzielenie KPP. Szczególną uwagę przykładano do korespondencji oraz pracy w zespole.

Dnia 8.07.2017 MDP „B” odbyła ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego. Założenie – ewakuacja osoby poszkodowanej i udzielenie KPP.

Dnia 14.07.2017 ćwiczenia na obiekcie tutejszego kościoła odbyli „seniorzy”. Scenariusz zakładał wydobywający się dym z dzwonnicy kościelnej. Działania polegały na przeprowadzeniu rozpoznania, zlokalizowaniu zadymienia i usunięciu przyczyny oraz przeszukaniu obiektu w celu odnalezienia osoby poszkodowanej i udzieleniu KPP.

Dnia 16.07.2017 na terenie jednostki OSP Kiszewo odbyły się ćwiczenia grup MDP A i B. Ćwiczenia polegały na budowie linii gaśniczej i podaniu prądów wodnych.

Dnia 28.07.2017 odbyły się ćwiczenia MDP B na tutejszym kościele. Celem było zapoznanie się z terenem i lokalizacja zagrożenia.

Dnia 25.08.2017 odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego dla grupy seniorów. Założeniem było wydobycie osoby poszkodowanej i udzielenie KPP.

Dnia 25.08.2017 odbyły się ćwiczenia MDP A i B. Celem ćwiczeń było zapoznanie ze sprzętem na samochodach i praktyczne zastosowanie. Przećwiczono również zakładanie aparatów ODO.

 

Dnia 27.08.2017 odbyły się ćwiczenia wodne grup A i B oraz seniorów. Celem ćwiczeń było dopłynięcie do osoby poszkodowanej, dopłynięcie z nią do brzegu oraz KPP. Wykorzystano sanie lodowe, rzutki, koła ratunkowe oraz zadbano szczególnie o BHP w czasie pracy na wodzie. Realizacja ćwiczeń była możliwa dzięki uprzejmości pani Agnieszki Wojtkowiak.

Dnia 25.11.2017 odbyły się ćwiczenia z zakresu pracy na drabinie D10W. W ćwiczeniach brały udział MDP A i B. Celem było sprawienie drabiny i praca na niej.

Dnia 26.11.2017 odbyły się ćwiczenia seniorów z zakresu sprawiania i pracy na drabinie.

Dnia 02.12.2017 odbyły się manewry na terenach leśnych. Udział w manewrach brały OSP Kiszewo i OSP Ocieszyn. Celem było zapoznanie ze zbiornikami wodnymi i topografią terenu. Kierowcy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w trudnych warunkach.

 

Wszystkie ćwiczenia zostały zainicjowane przez naczelnika OSP Kiszewo. Łączna ilość ćwiczeń w ciągu roku wyniosła 30 spotkań.

W dniu 9.12.2017 udaliśmy się całą jednostką w odwiedziny do mieszkańców naszego rejonu. Celem odwiedzin było rozpowszechnienie naszego kalendarza na 2018 rok. Odwiedziliśmy łącznie 230 gospodarstw domowych.

Ponadto wzięliśmy udział w akcji przekazania czujników czadu i rozpowszechnialiśmy ogólną wiedzę na temat dwutlenku węgla.