Kontakt

 

 Kontakt
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach
64 - 600 Oborniki, ul. 11 Listopada 16 
 NIP. 766-16-40-510
TELEFONÓW KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OBORNIKACH
 

 

 
Komendant Powiatowy
 
Sławomir Zdrenka
 
61 6648 800
Z-ca Komendanta
  Dariusz
  Szrama
61 6648 800
Sekretariat
   tel.
    fax.
   e-mail
             61 2220680
           61 2261498

Sekcja ds. kadrowo - organizacyjnych
Paulina Burda
61 222 0683

61 6648800 wew. 805
pk.oborniki @ psp.wlkp.pl

paulina.burda @ psp.wlkp.pl
SK KP PSP
Dyżurny Operacyjny Powiatu
998
 
 

61 6648800

612220690 -  tel. administracyjny
Fax
61 6648800 wew. 814
e-mail
 
POGOTOWIE RATUNKOWE
61 6648800 wew. 813
sekcja kwatermistrzowsko – techniczna
Kierownik
 
61 2220689
61 6648800 wew. 806
 Kwatermistrz
Bogumiła
Nowak
61 2220688
61 6648800 wew. 806
bogumila.nowak @ psp.wlkp.pl
sala gimnastyczna
 
61 6648 800 wewn. 819
Wydział operacyjny
Naczelnik
Marek Wiktorski
61 2220684

Samodzielne stanowisko ds. kontrolno - rozpoznawczych
st. technik
 Maciej Botta
61 2220685
maciej.botta @ psp.wlkp.pl
 
Samodzielne stanowisko ds. księgowo – finansowych
Księgowa
Anna Lewicz 
61 2220687
61 6648800 wew. 811 
anna.lewicz @ psp.wlkp.pl 
Jednostka ratowniczo – gaśnicza
Dowódca Jednostki
Partyk Tasarz
61 2220693
61 6648800 wewn.832
Z-ca Dowódcy
Maciej Krasowski
61 2220694
61 6648800 wewn.832
Dowódca Zmiany
 
61 2220695
61 6648800 wew. 815