Kontakt

 

 Kontakt
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach
64 - 600 Oborniki, ul. 11 Listopada 16 
 NIP. 766-16-40-510
TELEFONÓW KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OBORNIKACH
 

 

 
Komendant Powiatowy
 
Krzysztof Pertman
 
61 6648 800
Z-ca Komendanta
  Dariusz
  Szrama
61 6648 800
Sekretariat
   tel.
    fax.
   e-mail
             61 2220680
           61 2261498

Sekcja ds. kadrowo - organizacyjnych
Paulina Burda
61 222 0683

61 6648800 wew. 805
pk.oborniki @ psp.wlkp.pl

paulina.burda @ psp.wlkp.pl
SK KP PSP
Dyżurny Operacyjny Powiatu
998
 
 

61 6648800

612220690 -  tel. administracyjny
Fax

e-mail

 


sekcja kwatermistrzowsko – techniczna
Kierownik
Michał Pilarski 
61 2220689
61 6648800 wew. 806
 Kwatermistrz
Adrianna Zielińska
61 2220688
 
sala gimnastyczna
 
61 6648 800 wewn. 819
Wydział operacyjny
Naczelnik
Marek Wiktorski
61 2220684

Samodzielne stanowisko ds. kontrolno - rozpoznawczych
mł. technik
 Cezary Doręda
61 2220685

 
Samodzielne stanowisko ds. księgowo – finansowych
Księgowa
 Małgorzata Kubanek
61 2220687
61 6648800 wew. 811 
 @ psp.wlkp.pl 
Jednostka ratowniczo – gaśnicza
Dowódca Jednostki
Partyk Tasarz
61 2220693

Z-ca Dowódcy
Maciej Krasowski
61 2220694

Dowódca Zmiany
 
61 2220695
61 6648800 wew. 815
Inspektor Ochrony Danych
Sławomir Brant

61 2220585
http://www.psp.wlkp.pl/iod/