Kontakt

 

 Kontakt
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach
64 - 600 Oborniki, ul. 11 Listopada 16 
 NIP. 766-16-40-510
TELEFONÓW KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OBORNIKACH
 

 

 
 
Komendant Powiatowy
 Krzysztof Pertman
  47 7718500
Z-ca Komendanta
  Dariusz
  Szrama
   47 7718500
Sekretariat
   tel.
 fax. e-mail
                   47 7718500

Sekcja ds. kadrowo - organizacyjnych
Paulina Burda
  47 7718503

pk.oborniki @ psp.wlkp.pl

paulina.burda @ psp.wlkp.pl
SK KP PSP
Dyżurny Operacyjny Powiatu
998
 
 

47 7718511


Fax
61 2261498
e-mail
 


sekcja kwatermistrzowsko – techniczna
Kierownik
 
Mariusz Walkowiak
47 7718508
 Kwatermistrz
Adrianna Zielińska
47 7718509
 
 
 
 
Wydział operacyjny
Naczelnik
Jerzy Chmielewski
47 7718504

Samodzielne stanowisko ds. kontrolno - rozpoznawczych
mł. technik
 Cezary Doręda
47 7718505

 
Samodzielne stanowisko ds. księgowo – finansowych
Księgowa
 Paulina Lis
47 7718 507
 
 
Jednostka ratowniczo – gaśnicza
Dowódca Jednostki
Leszek Walczak
47 7718513

Z-ca Dowódcy
Maciej Krasowski
47 7718514

Dowódca Zmiany
 
47 7718515
Inspektor Ochrony Danych
Sławomir Brant

61 2220585
http://www.psp.wlkp.pl/iod/

Koordynator do spraw dostępności
 Agata Kamińska

 47 77 18 500
[email protected]