Kontakt

 

 Kontakt
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach
64 - 600 Oborniki, ul. 11 Listopada 16 
 NIP. 766-16-40-510
TELEFONÓW KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OBORNIKACH
 

 

Komendant Powiatowy
 Krzysztof Pertman
 61 2220680
Z-ca Komendanta
  Dariusz
  Szrama
61 2220680
Sekretariat
   tel.
 fax. e-mail
             61 2220680
         

Sekcja ds. kadrowo - organizacyjnych
Paulina Burda
61 222 0683

 
pk.oborniki @ psp.wlkp.pl

paulina.burda @ psp.wlkp.pl
SK KP PSP
Dyżurny Operacyjny Powiatu
998
 
 

612220690


Fax
61 2261498
e-mail

 


sekcja kwatermistrzowsko – techniczna
Kierownik
 
Mariusz Walkowiak
 
61  2220688
 Kwatermistrz
Adrianna Zielińska
61 2220689
 
 
 
 
Wydział operacyjny
Naczelnik
Marek Wiktorski
61 2220684

Samodzielne stanowisko ds. kontrolno - rozpoznawczych
mł. technik
 Cezary Doręda
61 2220685

 
Samodzielne stanowisko ds. księgowo – finansowych
Księgowa
 Paulina Lis
61 2220687
 
 
Jednostka ratowniczo – gaśnicza
Dowódca Jednostki
Leszek Walczak
61 2220693

Z-ca Dowódcy
Maciej Krasowski
61 2220694

Dowódca Zmiany
 
61 2220695
Inspektor Ochrony Danych
Sławomir Brant

61 2220585
http://www.psp.wlkp.pl/iod/