Struktura organizacyjna

 

 

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Obornikach


st.bryg. mgr inż. Sławomir Zdrenka
tel. (061) 664 88 00
tel. kom. 692 563 170

 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących skarg, wniosków
w poniedziałki od godz. 15.30 do16.30
po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

 

 

Zastępca Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Obornikach

 

st. kpt. mgr Dariusz Szrama 
tel.(061) 664 88 00
tel. kom. 606 894 492
  


 
W skład Komendy Powiatowej PSP w Obornikach wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

Samodzielne stanowisko ds. kontrolno - rozpoznawczych
 
 
st. str. Cezary Doręda  
młodszy inspektor
  
Sekcja  kwatermistrzowsko – techniczna
 
 
 
Starszy technik
  
 
str. Adrianna Zielińska
 stażysta
 Sekcja ds. organizacyjno - kadrowych
 
 
 st. sekc. mgr inż. Paulina Burda
Starszy technik
 Paulina Lis
Specjalista
 


 
Samodzielne stanowisko ds. księgowo – finansowych
 

      
Małgorzata Kubanek 
Główny księgowy
 


 
Wydział operacyjny
 
 mł. bryg. mgr inż. Marek Wiktorski
Naczelnik wydziału
 
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP
 
asp. sztab.  Robert Sałata
Dyżurny operacyjny
 


 
 
st. str. Dariusz Jahnz
Stażysta
 asp. Artur Michałek 
Dyżurny stanowiska kierowania
 ogn. Michał Pilarski
Dyżurny stanowiska kierowania
  
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza
 
st. kpt. mgr Patryk Tasarz
Dowódca JRG - tel. kom. 600 892 619
  
asp. sztab. inż. Maciej Krasowski 
Zastępca dowódcy JRG
 


 
Zmiana I
 
dowódca zmiany
 
 
mł. kpt. mgr Mariusz Walkowiak
 
st. asp. Waldemar Michałek

asp. Adrian Brose

st. ogn. Dariusz Kaczmarek

st. str. Michał Obidowski

mł. ogn. Dawid Barnaś

mł.ogn.  Szymon Korczyński

mł. ogn. Krzysztof Szymański

st. sekc. Mateusz Janus

ogn. Paweł Haraj


st. ogn. Marcin Nowaczyk

 

  
Zmiana II
 
dowódca zmiany
 
 kpt. Jerzy Chmielewski
 
asp. Tomasz Przymusiński

asp. Łukasz Rajewski

sekc. Piotr Burda

ogn.  Robert Protasewicz

mł.ogn.  Leszek Sobański

ogn. Piotr Ziemski

st. sekc. Rafał Martynek

mł. asp. inż. Paweł Dombek

ogn. Damian Przymusiński

 

 

 Zmiana III
 
 

 asp. sztab. Janusz Biedka 
 
 asp. Krzysztof Strykowski

 asp. Bartosz Fabke

 mł. ogn. Bartosz Wiliński

 st. sekc. Michał Andrzejewski

 ogn. Krzysztof Zieliński

 ogn. Julian Szudrowicz

 st.sekc. Patryk Suszek

st. sekc. Michał Burda

 sekc. Adam Siejak

asp. Łukasz Kaźmierczak