Struktura organizacyjna

 

 

p.o. Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Obornikach


 kpt. mgr inż. Krzysztof  Pertman
tel. (061) 664 88 00


 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących skarg, wniosków
w poniedziałki od godz. 15.30 do16.30
po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

 

 

Zastępca Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Obornikach

 

st. kpt. mgr Dariusz Szrama 
tel.(061) 664 88 00
tel. kom. 606 894 492
  


 
W skład Komendy Powiatowej PSP w Obornikach wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

Samodzielne stanowisko ds. kontrolno - rozpoznawczych
 
 
  sekc. Cezary Doręda  
technik
  
Sekcja  kwatermistrzowsko – techniczna
 
 
 
Starszy technik
  
 
st. str. Adrianna Zielińska
 mł. tech.
 Sekcja ds. organizacyjno - kadrowych
 
 
 st. sekc. mgr inż. Paulina Burda
Starszy technik
 Paulina Lis
Specjalista
 


 
Samodzielne stanowisko ds. księgowo – finansowych
 

      
Małgorzata Kubanek 
Główny księgowy
 


 
Wydział operacyjny
 
 mł. bryg. mgr inż. Marek Wiktorski
Naczelnik wydziału
 
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP
  
asp. sztab.  Robert Sałata
Dyżurny operacyjny
 


 
st. str. Dariusz Jahnz
Stażysta
  
ogn. Alan Tasarz
Dyżurny stanowiska kierowania
  
ogn. Michał Pilarski
Dyżurny stanowiska kierowania
  
mł. asp. Piotr Królak
Dyżurny stanowiska kierowania
 Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza
 
st. kpt. mgr Patryk Tasarz
Dowódca JRG - tel. kom. 600 892 619
  
asp. sztab. inż. Maciej Krasowski 
Zastępca dowódcy JRG
 


 
Zmiana I
 
dowódca zmiany
 
 
mł. kpt. mgr Mariusz Walkowiak
 
 
st. asp. Waldemar Michałek

 
asp. Adrian Brose

 
st. ogn. Dariusz Kaczmarek

 
sekc. Michał Obidowski

 
mł. ogn. Dawid Barnaś

 
mł.ogn.  Szymon Korczyński

mł. ogn. Krzysztof Szymański

st. sekc. Mateusz Janus

 
ogn. Paweł Haraj


st. ogn. Marcin Nowaczyk

 

  
Zmiana II
 
dowódca zmiany
 
 
 kpt. Jerzy Chmielewski
 
 
asp. Tomasz Przymusiński

 
asp. Łukasz Rajewski

 
st. sekc. Piotr Burda

 
st. ogn.  Robert Protasewicz

 
mł.ogn.  Leszek Sobański

 
st. ogn. Piotr Ziemski

 
ogn. Rafał Martynek

 
mł. asp. inż. Paweł Dombek

 
ogn. Damian Przymusiński

 

 

 Zmiana III
 
 
 asp. sztab. Janusz Biedka 
 

 asp. Krzysztof Strykowski


 asp. Bartosz Fabke

 
 mł. ogn. Bartosz Wiliński

 
   ogn. Michał Andrzejewski


 ogn. Krzysztof Zieliński


 ogn. Julian Szudrowicz


 ogn. Patryk Suszek


ogn. Michał Burda


 sekc. Adam Siejak

 
asp. Łukasz Kaźmierczak