Struktura organizacyjna

 

 

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Obornikach


st.bryg. mgr inż. Sławomir Zdrenka
tel. (061) 664 88 00
tel. kom. 692 563 170

 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących skarg, wniosków
w poniedziałki od godz. 15.30 do16.30
po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

 

 

 

Zastępca Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Obornikach

 

st. kpt. mgr Dariusz Szrama 
tel.(061) 664 88 00
tel. kom. 606 894 492
  


 
W skład Komendy Powiatowej PSP w Obornikach wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

Samodzielne stanowisko ds. kontrolno - rozpoznawczych

 

   mł. asp. mgr Maciej Botta
Starszy inspektor
  
Sekcja  kwatermistrzowsko – techniczna
 

 
ogn. Michał Pilarski
Starszy technik
  
 
Starszy technik
 Sekcja ds. organizacyjno - kadrowych
 
 
 sekc. mgr inż. Paulina Burda
Starszy technik 
Paulina Lis
Specjalista
 


 
Samodzielne stanowisko ds. księgowo – finansowych
 
      
mgr Anna Lewicz
Główny księgowy
 


 
Wydział operacyjny 
 
mł. bryg. mgr inż. Marek Wiktorski
Naczelnik wydziału
 
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP   
 
 
st. asp. Robert Sałata
Dyżurny operacyjny

 
 
 
Dyspozytor
  
mł. asp. Artur Michałek 
starszy ratownik
  
 
asp. Łukasz Kaźmierczak
starszy ratownik
  
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza
 
 
st. kpt. mgr Patryk Tasarz
Dowódca JRG - tel. kom. 600 892 619 
  
 
asp. sztab. inż. Maciej Krasowski 
Zastępca dowódcy JRG
 


 
Zmiana I
 
dowódca zmiany
 
       
                                          st. asp. mgr Mariusz Walkowiak
 
                                                 
         st. asp. Waldemar Michałek                       asp. Adrian Brose
                                                                     
                                                
         st. ogn. Dariusz Kaczmarek                        st. str. Michał Obidowski
 
                                      
         st. sekc. Dawid Barnaś                                mł.ogn.  Szymon Korczyński 
                                                            
        st. sekc. Krzysztof Szymański                             sekc. Mateusz Janus
                                                   
                                                     
               mł. ogn. Paweł Haraj                                 ogn. Marcin Nowaczyk
  
Zmiana II
 
mł. kpt. Jerzy Chmielewski – dowódca zmiany
 
                                      
         asp. Tomasz Przymusiński                         mł. asp. Łukasz Rajewski
                    
                                             
                 st. str. Piotr Burda                          ogn.  Robert Protasewicz                                                            
           mł.ogn.  Leszek Sobański                             ogn. Piotr Ziemski
 
                                  
             st. sekc. Rafał Martynek                         mł. ogn. inż. Paweł Dombek
 
                                                               
         ogn. Damian Przymusiński
 
 
 Zmiana III

 asp. sztab. Janusz Biedka 
 
                                
           asp. Krzysztof Strykowski                       mł. asp. Bartosz Fabke    
                                              
              mł. ogn. Bartosz Wiliński               st. sekc. Michał Andrzejewski
 
                               
             mł. ogn. Krzysztof Zieliński                    ogn. Julian Szudrowicz 
                                            
                st.sekc. Patryk Suszek                       st. sekc. Michał Burda
 
                                             
                  st. str. Adam Siejak                          st. str. Cezary Doręda