Wyjazdy w dniach 26.10 do 1.11

 

26-10-2020 12:07 Oborniki ul. Szpitalna

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o częściowym zapadnięciu się namiotu pozostawionego przez PSP w Szpitalu Powiatowym w Obornikach. Wyjazd niealarmowy.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki lateksowe (3 pary), maseczki chirurgiczne (3 szt.).

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia, KDR stwierdził, że namiot częściowo zapadł się pod wpływem obniżenia ciśnienia.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, skontrolowanie stanu technicznego namiotu, czujki tlenku węgla i nagrzewnicy oraz uzupełnienie powietrza w układzie.

 

26-10-2020 21:20 Oborniki ul. Wybudowanie

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o wypadku  z udziałem 2 samochodów osobowych.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki nitrylowe (13 par), maseczki chirurgiczne (13 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że na drodze powiatowej znajdują się uszkodzone 2 samochody osobowe. Osoby podróżujące (dwóch kierowców) opuściły pojazdy przed przybyciem JOP oraz nie wymagały udzielenia pomocy medycznej.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, odłączenie akumulatorów w uszkodzonych pojazdach, sorpcja płynów eksploatacyjnych oraz usunięcie z jezdni elementów z uszkodzonych pojazdów.

 

27-10-2020 00:41 Ryczywół ul. Słowackiego

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o pożarze domu.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki nitrylowe (20 par), maseczki chirurgiczne (20 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że pod zgłaszanym adresem nie występuje żadne zagrożenie.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

 

28-10-2020 08:13 Lipa

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o kukurydzy na jezdni.

2. Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia, KDR stwierdził, że na drodze wojewódzkiej (178) na powierzchni około 40 metrów kwadratowych znajduje się rozsypana kukurydza.

3. Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz usunięci kukurydzy z jezdni.

28-10-2020 12:56 Rogoźno ul. Działkowa

Do SK KP PSP w Obornikach od dyżurnego policji wpłynęło zgłoszenie o pomocy w otwarciu mieszkania.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki lateksowe (5 par), maseczki chirurgiczne (5 szt.), okulary ochronne (5 szt).

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia, KDR stwierdził, że przed wejściem do jednego z mieszkań budynku mieszkalnego znajduje się pracownik pomocy społecznej. W mieszkaniu powinien znajdować się mężczyzna, który nie reaguje na wezwania pracownika.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz otwarcie drzwi wejściowych do mieszkania. Po rozpoznaniu ustalono, że mężczyzna spał w pokoju i nie słyszał wezwania.

 

28-10-2020 16:55 Chrustowo

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o osach na poddaszu budynku jednorodzinnego.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki nitrylowe (3 pary), maseczki chirurgiczne (3 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że na poddaszu budynku jednorodzinnego znajduje się gniazdo os.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz usunięcie gniazda os.

 

29-10-2020 10:21 Studzieniec

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o rozsypanej czerwonej substancji, która jest śliska.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki nitrylowe (11 par), maseczki chirurgiczne (11 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że na jezdni nie ma zagrożenia.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, przejazd zastępów przez okolice wskazanego miejsca zdarzenia w poszukiwaniu rozsypanej czerwonej substancji – brak zagrożenia.

 

29-10-2020 15:31 Lipa

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego i jednej osobie poszkodowanej.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki nitrylowe (17 par), maseczki chirurgiczne (17 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że na DW178 (pikietaż 77 km) na poboczu stoi samochód osobowy, który uderzył w drzewo po wcześniejszym dachowaniu. Kierowca i pasażer opuścili pojazd o własnych siłach przed przybyciem JOP. Poszkodowanych pasażer z podejrzeniem urazu kręgosłupa leżał na ziemi pod opieką kierowcy.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, udzielenie KPP osobie poszkodowanej, odłączenie akumulatora w pojeździe, kierowanie ruchem. Po przebadaniu przez przybyły na miejsce ZRM, osoba poszkodowana została przetransportowana do szpitala w Obornikach.

 

30-10-2020 09:07 Oborniki ul. Szpitalna

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o częściowym zapadnięciu się namiotu pozostawionego przez PSP w Szpitalu Powiatowym w Obornikach. Wyjazd niealarmowy.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki lateksowe (4 pary), maseczki chirurgiczne (4 szt.).

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia, KDR stwierdził, że namiot częściowo zapadł się pod wpływem obniżenia ciśnienia.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, skontrolowanie stanu technicznego namiotu, czujki tlenku węgla i nagrzewnicy oraz uzupełnienie powietrza w układzie.

 

30-10-2020 15:16 Oborniki ul. Szamotulska

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o błocie znajdującym się na jezdni.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki nitrylowe (3 pary), maseczki chirurgiczne (3 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że na jezdni DW187 w kierunku Szamotuł znajduje się błoto(5m długości oraz 2m. szerokości).

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz usunięcie błota z jezdni.

 

30-10-2020 15:29 Rogoźno ul. Kościuszki

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie od druha OSP o dowożeniu żywności do osoby przebywającej w kwarantannie.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki lateksowe (3 pary), maseczki chirurgiczne (3 szt.), okulary ochronne (3szt).

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego przebywają 3 osoby w kwarantannie domowej. Dysponentem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS).

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz dostarczenie prowiantu osobom w kwarantannie.

 

30-10-2020 23:32 Bogdanowo

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o uderzeniu samochodu ciężarowego w barierki.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki nitrylowe (7 par), maseczki chirurgiczne (7 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że samochód ciężarowy uderzył w barierki oddzielające jezdnie od chodnika. Kierowca opuścił pojazd przed przybyciem JOP oraz nie wymagał udzielenia pomocy medycznej.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz odcięcie barierek ochronnych, które wbiły się w samochód ciężarowy. Na polecenie KDR zadysponowano drugi zastęp w celu pomocy w kierowaniu ruchem drogowym. Następnie samochód ciężarowy w asyście policji przemieścił się na pobliski parking.

 

31-10-2020 20:46 Objezierze

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o plamie oleju na jezdni.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki nitrylowe (4 pary), maseczki chirurgiczne (4 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce i rozpoznaniu KDR stwierdził, że na jezdni znajduje się plama substancji ropopochodnej o wymiarach 50m x 0,1m.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz usunięcie plamy z jezdni.

 

01-11-2020 09:29 Rogoźno ul. Fabryczna

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o pożarze dachu w budynku mieszkalnym.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki nitrylowe (17 par), maseczki chirurgiczne (17 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że pali się poddasze w budynku wielorodzinnym. 4 osoby opuściły budynek przed przybyciem JOP. Prąd został odłączony przez właściciela przed przybyciem JOP.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, podanie 1 prądu wody w natarciu na palące się poddasze wewnątrz budynku oraz oddymienie pomieszczenia i usunięcie z poddasza zalegających kartonów, trocin i desek. Następnie sprawdzono budynek kamerą termowizyjną i miernikiem wielogazowym - brak zagrożenia.

Sporządził: asp. Piotr Królak