Zdarzenia w dniach 12.10 - 19.10.2020r.

 

28 zdarzeń w tym: 26 miejscowych zagrożeń, 1 pożar oraz 1 alarm fałszywy.

12-10-2020 14:06 Oborniki ul. Szpitalna

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o częściowym zapadnięciu się namiotu pozostawionego przez PSP w Szpitalu Powiatowym w Obornikach.

 

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki lateksowe (3 pary), maseczki chirurgiczne (3 szt.).

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia, KDR stwierdził, że namiot częściowo zapadł się pod wpływem obniżenia ciśnienia.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, skontrolowanie stanu technicznego namiotu, czujki tlenku węgla i nagrzewnicy oraz uzupełnienie powietrza w układzie.

 

13-10-2020 10:26 Wargowo

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o przechylonym drzewie.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki nitrylowe (3 pary), maseczki chirurgiczne (3 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że w parku gminnym znajdują się dwa pochylone drzewa z których jedno nie stwarza zagrożenia.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz usunięcie niebezpiecznie zwisającego konaru nad drogą. Przybyłej na miejsce Straży Miejskiej przekazano miejsce zdarzenia wraz z informacją o drugim pochylonym drzewie, które nie stwarza zagrożenia, a było już wcześniej zgłaszane przez mieszkańców do wydziału ochrony środowiska w Urzędzie Miasta Oborniki.

 

13-10-2020 22:33 Kowalewko

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o konarze na jezdni.

Zabezpieczenie ratowników - rękawiczki nitrylowe (6 par), maseczki chirurgiczne (6 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia, KDR stwierdził, że na jezdni leży konar, który blokuje całą szerokość jezdni.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, oświetlenie terenu działania, usunięcie konaru z jezdni.

 

13-10-2020 23:08 Nieczajna

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o konarze na jezdni.

Zabezpieczenie ratowników - rękawiczki nitrylowe (6 par), maseczki chirurgiczne (6 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia, KDR stwierdził, że na jezdni leży konar, który blokuje całą szerokość jezdni.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, oświetlenie terenu działania, usunięcie konaru z jezdni.

 

13-10-2020 23:15 Ryczywół ul. Ks. Stepczyńskiego

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o drzewie na jezdni.

Zabezpieczenie ratowników - rękawiczki nitrylowe (5 par), maseczki chirurgiczne (5 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia, KDR stwierdził, że na jezdni leży drzewo, które blokuje całą szerokość jezdni.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, oświetlenie terenu działania, usunięcie drzewa z jezdni.

 

14-10-2020 00:00 Ryczywół ul. Czarnkowska

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie z prośbą o podtrzymanie pracy respiratora, ponieważ wyłączony został prąd w wyniku silnych wiatrów.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki nitrylowe (9 par), maseczki chirurgiczne (9 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że w domu znajduje się osoba, której oddech utrzymywany jest przy pomocy respiratora. Osoba jest przytomna, a urządzenie pracowało na baterii.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, podłączenie respiratora do agregatu prądotwórczego.

 

14-10-2020 02:25 Oborniki ul. Armii Poznań

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o zaklinowaniu się samochodu ciężarowego w bramownicy.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki nitrylowe (7 par), maseczki chirurgiczne (7 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia, KDR stwierdził, że przed wjazdem na most samochód dostawczy uszkodził bramownicę, która w następstwie zdarzenia spadła na jezdnię. Na miejscu obecny był patrol policji.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, oświetlenie terenu akcji i odcięcie uszkodzonego elementu bramownicy przy pomocy przecinarki do stali i betonu.

 

14-10-2020 04:32 Oborniki ul. Polna

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o konarze na jezdni.

Zabezpieczenie ratowników - rękawiczki nitrylowe (4 pary), maseczki chirurgiczne (4 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia, KDR stwierdził, że na jezdni leży konar, który blokuje część jezdni.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, usunięcie konaru z jezdni.

 

14-10-2020 05:22 Studzieniec

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o konarze na jezdni.

Zabezpieczenie ratowników - rękawiczki nitrylowe (3 pary), maseczki chirurgiczne (3 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia, KDR stwierdził, że na drodze polnej leży konar, który blokuje całą szerokość.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, usunięcie konaru z jezdni.

 

14-10-2020 05:25 Rożnowo

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o drzewie na jezdni DK11.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki nitrylowe (7 par), maseczki chirurgiczne (7 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że w wyniku porywistego wiatru na samochód osobowy i samochód ciężarowy spadło drzewo, brak jest osób poszkodowanych. Kierujący opuścili pojazdy o własnych siłach przed przybyciem JOP, nie wymagali udzielenia KPP. Patrol Policji był na miejscu przed przybyciem JOP.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, odłączenie akumulatora, usunięcie drobnych części karoserii z jezdni, usunięcie drzewa z jezdni.

 

14-10-2020 06:00 Ryczywół os. Parkowe

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o złamanym konarze leżącym na drodze, który blokuje przejazd.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki nitrylowe (4 par), maseczki chirurgiczne (4 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że na jezdni leży powalony konar, który uniemożliwia przejazd w obu kierunkach.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, pocięcie i usunięcie konaru z jezdni.

 

14-10-2020 07:06 Kowalewko

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o zablokowaniu samochodu ciężarowego pomiędzy wiatrołomami.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki nitrylowe (4 pary), maseczki chirurgiczne (4 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że przed i za samochodem znajdują się połamane konary uniemożliwiając przejazd drogą.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz usunięcie konarów z jezdni.

 

14-10-2020 08:30 Ryczywół ul. Chodzieska

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o drzewie na jezdni.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki nitrylowe (5 par), maseczki chirurgiczne (5 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że na miejscu znajduje się przewrócone drzewo, które blokuje dojazd do posesji.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, pocięcie i usunięcie drzewa z drogi.

 

14-10-2020 08:35 Rogoźno ul. Kościuszki

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie konarze drzewa który spadł na samochód osobowy.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki nitrylowe (6 pary), maseczki chirurgiczne (6 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że na zaparkowany  samochód osobowy spadł konar drzewa.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz usunięcie konaru z auta oraz z jezdni.

 

14-10-2020 09:10 Oborniki ul. Szpitalna

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o częściowym zapadnięciu się namiotu pozostawionego przez PSP w Szpitalu Powiatowym w Obornikach. Wyjazd niealarmowy.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki lateksowe (3 pary), maseczki chirurgiczne (3 szt.).

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia, KDR stwierdził, że namiot częściowo zapadł się pod wpływem obniżenia ciśnienia.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, skontrolowanie stanu technicznego namiotu, czujki tlenku węgla i nagrzewnicy oraz uzupełnienie powietrza w układzie.

 

14-10-2020 10:20 Łukowo

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o wypadku dwóch samochodów osobowych.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki nitrylowe (9 par), maseczki chirurgiczne (9 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że w rowie znajduje się Peugeot, a 10m dalej w polu znajduje się Citroen. Wszyscy podróżujący opuścili auta przed przybyciem JOP. Przed przybyciem JOP ZRM z miejsca zabrał do szpitala 2 osoby poszkodowane (1 dziecko, 1 dorosła).

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, odłączenie akumulatorów, kierowanie ruchem, neutralizacja płynów eksploatacyjnych, usunięcie z jezdni rozbitych elementów pojazdów. W trakcie prowadzonych działań kierująca Citroenem zaczęła uskarżać się na ból pleców. Kobiecie udzielono KPP. Osobę poszkodowana przekazano przybyłemu na miejsce ZRM. Po przebadaniu przez lekarza osoba poszkodowana została zabrana do szpitala.

 

14-10-2020 14:47 Bogdanowo

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego z samochodem ciężarowym.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki nitrylowe (11 pary), maseczki chirurgiczne (11 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że samochód osobowy uderzył w tył naczepy. Oba pojazdy znajdują się na jednym z pasów DK11. Osoby podróżujące opuściły pojazdy przed przybyciem JOP. Nie wymagały podjęcia działań medycznych.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, odłączenie akumulatorów w uszkodzonych pojazdach, sorpcja plamy substancji ropopochodnej oraz usunięcie uszkodzonych pozostałości pojazdów z jezdni.

 

14-10-2020 15:40 Rogoźno ul. Polna

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o przechylonym drzewie.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki nitrylowe (6 par), maseczki chirurgiczne (6 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że drzewo nie stwarza zagrożenia.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

 

14-10-2020 21:47 Ocieszyn

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o przewróconym drzewie

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki nitrylowe (5 par), maseczki chirurgiczne (5 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że na jezdni drogi gminnej znajduje się przewrócone drzewo.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz usunięcie przewróconego drzewa.

 

15-10-2020 10:45 Budziszewko

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o drzewie na drodze dojazdowej do działek.

Zabezpieczenie ratowników - rękawiczki nitrylowe (4 pary), maseczki chirurgiczne (4 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia, KDR stwierdził, że na drodze leży drzewo (dąb), które blokuje całą szerokość drogi.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia usunięcie drzewa z drogi.

 

15-10-2020 14:23 Oborniki ul. Kasztanowa

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o pochylonym drzewie nad drogą rowerową.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki nitrylowe (3 pary), maseczki chirurgiczne (3 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że drzewo oparło się o ekran dźwiękochłonny (brak uszkodzenia ekranu).

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, usunięcie drzewa.

 

15-10-2020 19:51 Rogoźno ul. Mała Poznańska

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o pomocy w otwarciu mieszkania. W środku powinna być 75 letnia kobieta, która nie otwiera drzwi.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki winylowe (10 par), maseczki chirurgiczne (10 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że pod blokiem znajduje się osoba spokrewniona z kobietą w zamkniętym mieszkaniu, która zaprowadziła strażaków pod właściwy numer. W tym czasie na miejsce przybył patrol Policji.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, otwarcie okna za pomocą sprzętu burzącego, sprawdzenie pomieszczeń miernikiem wielogazowym (brak zagrożenia). Po wejściu stwierdzono, że w łóżku znajdują się zwłoki kobiety w wieku 75 lat.

 

16-10-2020 08:25 Budziszewko

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o odłamanej gałęzi na terenie szkoły podstawowej.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki nitrylowe (4 pary), maseczki chirurgiczne (4 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia, KDR stwierdził, że na terenie szkoły podstawowej na wysokości 2 metrów, częściowemu złamaniu uległo drzewo, blokując jedną ze ścieżek.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, pocięcie i usunięcie całego drzewa.

 

17-10-2020 11:28 Cieśle

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o palącym się samochodzie osobowym na żwirowni w miejscowości Cieśle. Z informacji pozyskanych od zgłaszającego wynikało, że w samochodzie nie przebywają żadne osoby.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki nitrylowe (11 par), maseczki chirurgiczne (11 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że pali się całkowicie samochód terenowy Daihatsu Feroza. Kierujący pojazdem opuścił go przed przybyciem na miejsce JOP.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, podanie jednego prądu piany gaśniczej w natarciu w celu ugaszenia płonącego pojazdu.

 

17-10-2020 13:56 Dąbrówka Leśna

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o wypadku komunikacyjnym z udziałem 2 samochodów osobowych oraz jednej osobie poszkodowanej.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki nitrylowe (13 par), maseczki chirurgiczne (13 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że na poboczach DW178 w Dąbrówce Leśnej stoją samochody osobowe po kolizji (Opel Meriva oraz Opel Vectra). Osoby uczestniczące w zdarzeniu opuściły pojazdy o własnych siłach. Droga była przejezdna w obu kierunkach.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Uczestnicy zdarzenia odmówili przyjęcia pomocy medycznej przez JOP. Po kilku minutach na miejsce zdarzenia przyjechał powiadomiony wcześniej ZRM. Ratownicy medyczni przebadali osobę kierującą Oplem Merivą, która zaczęła się uskarżać na otarcie wewnętrznej części dłoni i uznali że hospitalizacja nie jest wymagana. Odłączenie akumulatorów w pojazdach, sorpcja płynów eksploatacyjnych, uprzątnięcie z jezdni elementów karoserii.

 

17-10-2020 19:02 Bogdanowo

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o zwisającym metalowym elemencie na przejściu dla pieszych w Bogdanowie, który stanowi zagrożenie.

Zabezpieczenie ratowników- rękawiczki nitrylowe (3 pary), maseczki chirurgiczne (3 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że nad DK11 nad przejściem dla pieszych zwisa metalowy element oświetlenia drogowego. Na miejscu obecny był patrol Policji.

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, usunięcie metalowego elementu oświetlenia drogowego przy pomocy podnośnika hydraulicznego.

 

18-10-2020 20:48 Bąblinek

Do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o drzewie na drodze blokującym jeden pas ruchu.

Zabezpieczenie ratowników - rękawiczki nitrylowe (6 pary), maseczki chirurgiczne (6 szt.)

Zastana sytuacja: Po dojeździe na miejsce zdarzenia, KDR stwierdził, że na drodze powiatowej (1847P) leży konar (sosna), które blokuje jeden pas drogi (w kierunku Obornik).

Podjęte działania: Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, pocięcie i usunięcie konaru z jezdni.

Zagrożenia i utrudnienia: Brak.

Sporządził: asp. Piotr Królak