KOLEJNA PACZKA Z SUBSTANCJĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM

31 stycznia 2019 roku do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o liście z pogróżkami i białym proszkiem w środku znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach (agencja bankowa PKO ) – pokój nr 25.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu, KDR otrzymał od przedstawicieli Policji informację o otwarciu przez pracownika agencji PKO koperty, która zawiera jedną kartkę papieru z pogróżkami oraz niezidentyfikowany biały proszek.

Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wydzieleniu strefy niebezpiecznej oraz wprowadzeniu roty zabezpieczonej w Tychemy  i aparaty ochrony układu oddechowego w celu wstępnego zidentyfikowania zagrożenia. Rota ratownicza za pomocą hermetycznego pojemnika zabezpieczyła przesyłkę wraz z zawartością do czasu przybycia 2 zastępów Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego z Poznania. W trakcie prowadzonych działań została przyniesiona przez matkę jednej z pracownic druga koperta, która została przejęta i zabezpieczona przez Policję. Przybyłe na miejsce zdarzenia zastępy z Poznania podjęły obie przesyłki i po konsultacji z Policją oraz Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Obornikach przeprowadzili identyfikacje substancji chemicznej poprzez badania analityczne. Stwierdzono, że w otwartej kopercie znajdowała się kartka papieru wraz z treścią, a badanym związkiem jest siarczan wapnia (gips budowlany). W drugiej kopercie znajdowała się karta papieru wraz z treścią. Po konsultacji z Policją i pracownikiem PIS przesyłki zabezpieczone w workach strunowych przekazano Policji w celu podjęcia dalszych działań dochodzeniowo – śledczych.

W akcji brały udział 2 zastępu z JRG Oborniki, 2 zastępy z JRG 6 w Poznaniu oraz zastęp z OSP Kiszewo

Sporządził: mł. asp. Piotr Królak

Zdjęcia: JRG