SEZON GRZEWCZY - ostrożności nigdy za wiele ...

Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim znacznie wzrosło zagrożenie pożarowe w naszych domostwach. Rokrocznie w pożarach budynków mieszkalnych ginie wiele osób. Równie obfite śmiertelne żniwo zbiera tlenek węgla. Do tragedii najczęściej dochodzi w nocy. Śpiąc nie przeczuwamy, że w pobliżu czai się niebezpieczeństwo. Wynika to z używania niesprawnych instalacji i urządzeń grzewczych, elektroenergetycznych czy wentylacyjnych.
Nieszczęścia można uniknąć przeprowadzając wcześniej niezbędne przeglądy, konserwacje czy naprawy.
W związku z powyższym apelujemy do społeczeństwa powiatu obornickiego aby zwrócić szczególną uwagę na prawidłową eksploatację różnego rodzaju urządzeń grzewczych takich jak piecyki elektryczne, farelki, piece gazowe, piece olejowe oraz urządzania zasilane gazem butlowym propan – butan.
Przypominamy, że obiekty budowlane powinny spełniać warunki projektowo - budowlane zgodne z przepisami zapewniając między innymi: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe oraz bezpieczeństwo znajdujących się tam użytkowników. Pamiętajmy również aby montaż oraz wszelkie prace modernizacyjne dotyczące instalacji i urządzeń technicznych wykonywały osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe zabezpieczenie instalacji elektrycznej, która bardzo często jest modyfikowana przez używanie bezpieczników o większej mocy niż wskazana, a także bezpieczników topikowych, które po samowolnej „naprawie” nie zabezpieczają skutecznie instalacji przed przeciążeniem i przegrzaniem przewodów i styków. Niedopuszczalne jest wykonywanie prowizorycznych podłączeń elektrycznych oraz ustawianie sprzętu elektrycznego w nie wentylowanych miejscach: regałach, półkach obłożonych książkami lub innymi materiałami palnymi.


Kolejnym bardzo istotnym elementem jest dokonywanie kontroli i czyszczenie przewodów kominowych oraz przewodów wentylacyjnych. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem MSWIA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów kontrole ww. instalacji powinny być dokonywane co najmniej raz w roku. Natomiast usuwanie zanieczyszczeń przewodów kominowych w okresie ich użytkowania powinno odbywać się:
- w odniesieniu do zakładów żywienia zbiorowego i usług gastronomicznych co najmniej raz w miesiącu,
- w przypadku urządzeń grzewczych zasilanych paliwem stałym takim jak drewno czy węgiel co najmniej raz na 3 miesiące,
- w przypadku urządzeń grzewczych zasilanych paliwem płynnym i gazowym takim jak gaz ziemny czy olej opałowy co najmniej raz na 6 miesięcy,
Czynności, o których mowa mogą wykonywać tylko i wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.
Ponadto przypominamy o utrzymaniu właściwej wentylacji, szczególnie w pomieszczeniach kuchennych, kotłowniach i łazienkach. W przypadku braku odpowiedniego obiegu powietrza oraz awarii urządzenia grzewczego może dojść do zatrucia bardzo niebezpiecznym gazem jakim jest bezwonny i niewidoczny tlenek węgla. Aby dodatkowo zabezpieczyć siebie i pozostałych domowników przed zatruciem zachęcamy wszystkich do wyposażenia swoich domów w czujki tlenku węgla lub czujki dymowe, które można zakupić w sprzedaży detalicznej. Te niedrogie urządzenia głośnym sygnałem dźwiękowym zaalarmują, przebywające w mieszkaniu osoby, o powstaniu pożaru.
Pod rozwagę poddajemy również możliwość zakupu gaśnicy proszkowej (minimum 1– kg) za pomocą, której można ugasić w mieszkaniu każdy pożar w zarodku. Taką gaśnicą można gasić również palące się urządzenia elektryczne pod napięciem.

Sporządził kpt. Dariusz Szrama