ZAKŁADY ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŹNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2145), Komenda Powiatowa PSP w Obornikach podaje do publicznej wiadomości informacje o zakładach zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zlokalizowanych na terenie powiatu obornickiego

WYKAZ ZAKŁADÓW ZWIEKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ NA TERENIE POWIATU OBORNICKIEGO

Informacja o zakładzie dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej znajdującym się na terenie powiatu obornickiego – IKANO  INDUSTRY Sp. z o.o., ul. Magazynowa 4, 64-610 Rogoźno została zamieszczona na stronie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.