Konferencja szkoleniowa pt. "Bezpieczne zbiory 2015" w ramach akcji "Zgaś Ryzyko".

W dniu 10 lipca br. w godz. 900 – 1400 na terenie Muzeum Młynarstwa w Jaraczu odbyła się Konferencja Szkoleniowa dla rolników powiatu obornickiego, której celem było propagowanie zasad bezpieczeństwa na terenach rolniczych. Konferencję rozpoczął swoim wystąpieniem Komendant Powiatowy PSP w Obornikach, bryg. Sławomir Zdrenka, po czym omówiona została i przedstawiona
w formie prezentacji, pokazów i ćwiczeń następująca tematyka szkoleniowa:

1.    „Bezpieczne zbiory 2015” – nieprawidłowości przy pracy i składowaniu płodów rolnych – naczelnik wydziału operacyjno – kontrolno – rozpoznawczego KP PSP w Obornikach - st. kpt. Marek Wiktorski,

2.     Procedury wysyłania jednostek PSP i OSP do pożarów lasów, upraw rolnych i nieużytków (do 1 ha i powyżej) –  mł. ogn. Maciej Botta,

3.    Zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie – Pan Waldemar Ludwiczak - inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu,

4.    Ubezpieczenia w rolnictwie – ogólne zasady ubezpieczania nieruchomości i płodów rolnych - Pani Jolanta Liczak – inspektor PZU S.A.,

5.    Bezpieczne przechowywanie paliw płynnych wraz z pokazem sprzętu – Pani Ewelina Płaczyńska - firma Fortis,

6.    Instruktaż podręcznego sprzętu gaśniczego wraz z możliwością praktycznego użycia gaśnic proszkowych, pianowych i śniegowych – Pan Włodzimierz Kurz - firma Ognik 2,

7.    Pokaz systemu gaszenia mgłą wodną – mgłowe urządzenia gaśnicze wykorzystywane w rolnictwie -  Pan Michał Konieczny - firma Bress.

W konferencji udział wzięło ponad 30 właścicieli gospodarstw rolnych. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się zarówno z zasadami bezpiecznej pracy podczas prac rolniczych, zasadami bezpieczeństwa pożarowego podczas żniw, problematyką wyboru formy ubezpieczeń gospodarstw rolnych a także, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem skorzystali z możliwości sprawdzenia swoich umiejętności w posługiwaniu się podręcznym sprzętem gaśniczym. Rolnicy mogli również się zapoznać z działaniem systemów tryskaczowych wykorzystywanych w zabezpieczaniu budynków i pomieszczeń.

Konferencję podsumował Komendant Powiatowy PSP w Obornikach, bryg. Sławomir Zdrenka, po czym wszyscy zgromadzeni goście zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek. 


 

Opracował: mł. ogn. Maciej Botta

Zdjęcia: mł. ogn. Maciej Botta i Bartosz Substyk