EWAKUACJA OSÓB Z ZAGROŻONYCH OBIEKTÓW

„Postępowanie w przypadku otrzymania zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego i innych miejscowych zagrożeniach oraz ewakuacji osób
z budynków użyteczności publicznej i produkcyjno – magazynowych”.

W dniu 20 listopada 2014 r. w siedzibie Starostwa Obornickiego odbyło się szkolenie z zakresu postępowania w przypadku ogłoszenia ewakuacji po zgłoszeniu o podłożeniu ładunku wybuchowego. Szkolenie prowadzone było przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach, Komendy Powiatowej Policji w Obornikach oraz przedstawicieli Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Obornikach. W szkoleniu udział wzięli: Wicestarosta Obornicki - Andrzej Okpisz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach - bryg. Sławomir Zdrenka, Komendant Powiatowy Policji, Naczelnik Wydziału Operacyjno – Kontrolno – Rozpoznawczego - st. kpt. Marek Wiktorski, Z-ca Naczelnika Wydziału SOiZ Starostwa Powiatowego w Obornikach - Roman Szuberski oraz dyrektorzy szkół, instytucji i zakładów pracy. W przedmiotowym szkoleniu szczegółowo omówiono procedurę postępowania instytucji, która otrzymała podejrzaną przesyłkę. Ww. działania wypracowane zostały przez Zespół Międzyresortowy ds. Zagrożeń Terrorystycznych. Kończąc wystąpienie przypomniano o niewidocznym zagrożeniu zbierającym żniwo każdego dnia tj.:„CZAD-CICHY ZABÓJCA”, rozdając dodatkowo ulotki. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń grzewczych.

OSTRZEGAMY- PRZYPOMINAMY- RADZIMY- BĄDŹ CZUJNY

http://www.kppsp-oborniki.pl/images/Czad.pdf

  

Opracował: st. kpt. Marek Wiktorski

Foto: KPP w Obornikach