OFERTA PRACY - SŁUŻBY

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach ogłasza nabór do służby przygotowawczej w zawodzie strażak Państwowej Straży Pożarnej.

Stanowisko: stażysta - etat docelowy: starszy inspektor w sekcji kwatermistrzowsko - technicznej.

OGŁOSZENIE O NABORZE

PROTOKÓŁ KOŃCOWY

PROTOKÓŁ - IV ETAP (rozmowa kwalifikacyjna)

PROTOKÓŁ - III ETAP (test wiedzy)

PROTOKÓŁ - II ETAP CZĘŚC 4 (testy sprawności fizycznej)

INFORMACJA O ZMIANIE MIEJSCA I GODZINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

PROTOKÓŁ - II ETAP CZĘŚĆ 3 (sprawdzian z pływania)

PROTOKÓŁ - II ETAP CZĘŚĆ 2 (sprawdzian lęku wysokości)

PROTOKÓŁ - II ETAP CZĘŚĆ 1 (próba wydolnościowa)

PROTOKÓŁ - I ETAP

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Oświadczenie o ochronie danych osobowych - załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o niekaralności - załącznik nr 3
 4. Oświadczenie o zgodzie na publikację wyników naboru - załącznik nr 4
 5. Oświadczenie o nie wnoszeniu roszczeń w przypadki NW - załącznik nr 5
 6. Zaświadczenie lekarskie - załącznik nr 6

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach ogłasza nabór do służby przygotowawczej w zawodzie strażak Państwowej Straży Pożarnej.

Stanowisko: stażysta - etat docelowy: dyżurny operacyjny

OGŁOSZENIE O NABORZE

PROTOKÓŁ KOŃCOWY

PROTOKÓŁ - IV ETAP (rozmowa kwalifikacyjna)

PROTOKÓŁ - III ETAP (test wiedzy)

PROTOKÓŁ - II ETAP CZĘŚĆ 4 (test sprawności fizycznej)

INFORMACJA O ZMIANIE MIEJSCA I GODZINY TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

PROTOKÓŁ - II ETAP CZĘŚĆ 3 (sprawdzian z pływania)

PROTOKÓŁ - II ETAP CZĘŚĆ 2 (sprawdzian lęku wysokości)

PROTOKÓŁ - II ETAP CZĘŚĆ 1 (próba wydolnościowa)

PROTOKÓŁ - I ETAP

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Oświadczenie o ochronie danych osobowych - załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o niekaralności - załącznik nr 3
 4. Oświadczenie o zgodzie na publikację wyników naboru - załącznik nr 4
 5. Oświadczenie o nie wnoszeniu roszczeń w przypadku NW - załącznik nr 5
 6. Zaświadczenie lekarskie - załącznik nr 6