Prawo w PSP

Ustawa o PSP.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001340

Rozporządzenie MSWiA w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka PSP.


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052612191

Rozporządzenie MSWiA w sprawie opiniowania służbowego strażaka PSP.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060800562

Wytyczne Komendanta Głównego PSP dotyczące postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w PSP.

http://www.straz.gov.pl/data/other/wyty_.pdf