TRAGICZNY POŻAR CHLEWNI W MIEJSCOWOŚCI WYCHOWANIEC

Dnia 5 maja br. ok. godz. 5.30 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o pożarze chlewni w miejscowości Wychowaniec. Dyspozytor wysłał 2 zastępy z JRG Oborniki. Po dojeździe na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu KDR poprosił o kolejne jednostki.

W wyniku rozpoznania wstępnego KDR otrzymał od osób postronnych informację o przypuszczalnej osobie znajdującej się w części socjalnej. W początkowej fazie działań zabezpieczono miejsce zdarzenia, polecono wyłączyć energię elektryczną w miejscowości Wychowaniec, wykonano dostęp do części socjalnej i przeszukano poszczególne pomieszczenia (brak osób poszkodowanych), podano 2 prądy wody w obronie na sąsiednią chlewnie (o wymiarach 25x80x9 m) i silosy zbożowe (o poj ok. 440 m3). Po dotarciu kolejnych SIS utworzono 2 odcinki bojowe oraz ze względu na małą wydajność i ciśnienie sieci hydrantowej umiejscowionej na terenie gospodarstwa i wsi zorganizowano dowożenie wody z hydrantów zlokalizowanych w pobliskich miejscowościach. Z uwagi na brak wystarczających SIS, zadysponowane zostały kolejne zastępy JOP z powiatów ościennych oraz poproszono o zadysponowanie konternera ODO. Podano 8 prądów gaśniczych wody w natarciu na objęty pożarem obiekt oraz kontynuowano obronę przyległych silosów ze zbożem, a także prowadzono wentylację i sprawdzono poddasze sąsiedniego budynku - chlewni(oddalonego o ok. 8 m od bud.objętego pożarem), w którym znajdowało się 1400 szt. tucznika i słoma. W działaniach brało udział 30 zastępów (100 strażaków)  z czterech powiatów: obornickiego, szamotulskiego, poznańskiego i wągrowieckiego.

Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do prac rozbiórkowych, oddymienia i przeszukania pomieszczeń obiektu oraz sprawdzono przy użyciu kamer termowizyjnych obecność ukrytych zarzewi ognia. W wyniku pożaru spaleniu uległ cały obiekt chlewni wraz z 4500 szt. trzody chlewnej.

Przybyli na miejsce: z-ca komendanta powiatowego PSP - st. kpt. Dariusz Szrama, naczelnik wydziału operacyjnego - mł. bryg. Marek Wiktorski, grupa operacyjna KW PSP w Poznaniu, prokurator, komendant powiatowy Policji w Obornikach, Starosta Obornicki, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Sporządził: st.sekc. Patryk Suszek
 

Zdjęcia: JRG, RADIO POZNAŃ