POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA

 

11 maja br. na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej PSP w Obornikach odbył się Powiatowy Dzień Strażaka. Jak co roku było to święto strażaków z Państwowej jak i Ochotniczych Straży Pożarnych. Uroczystość rozpoczął dowódca uroczystości asp. sztab. Maciej Krasowski, który zameldował przedstawicielowi Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP kpt. Radosławowi Hurnikowi o gotowości poddziałów.

Powiatowy Dzień Strażaka swoją obecnością uświetnili:

Jan Filip Libicki - Senator RP,

kpt. Radosław Hurnik – przedstawiciel wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP,

Pan Krzysztof Tomaszewski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

Pani Zofia Kotecka – starosta obornicki,
Pan Waldemar Cyranek – v-ce starosta powiatu obornickiego,

Pani Renata Tomaszewska – przewodniczący Rady Powiatu Obornickiego,

Pan Tomasz Szrama – Burmistrz Obornik,Pan Roman Szuberski – Burmistrz Rogoźna,
Pan Henryk Szrama - wójt gminy Ryczywół,

nadkom. Waldemar Dobrychłop – z – ca komendanta powiatowego Policji w Obornikach,

Pan Artur Stawicki – z- ca nadleśniczego Nadleśnictwa Oborniki,

dh Roman Jaśkowiak – prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rogoźnie,

dh Sebastian Rabsch – komendant gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rogoźnie,

ks. Wojciech Ren  – kapelan powiatowy strażaków,

mł. kpt. Mariusz Walkowiak - przewodniczący zarządu terenowego NSZZ Solidarność,

ogn. Robert Protasewicz – przewodniczący zarządu terenowego ZZS Florian,

Pan Wojciech Boch – Prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Obornikach,

Pani Halina Ratajczak – jeden z fundatorów sztandaru dla OSP Rożnowo.

Po powitaniu przybyłych gości Komendant Powiatowy PSP w Obornikach st. bryg. Sławomir Zdrenka podkreślił rolę jaką pełnią strażacy zawodowej oraz ochotniczej straży pożarnej w ochronie przeciwpożarowej powiatu obornickiego.

Po wystąpieniu nastąpiła ceremonia przekazania sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożnowie, ufundowanego przez:

Gminę Oborniki, reprezentowaną przez Burmistrza Obornik Tomasza Szramę,

Halinę i Krzysztofa Ratajczaków,

Firmę DENAR, reprezentowaną przez Właściciela Marka Dębińskiego,

Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska, reprezentowaną przez Prezesa Wojciecha Bocha,

Halinę i Stanisława Nogajów,

Firmę Hydro-Service, reprezentowaną przez Ewę Kozak,

Sabinę i Jacka Delikatnych,

Jadwigę i Rafała Lupów,

Zofię Kaczmarek,

Pawła Witka,

Justynę Nogaj,

Bernadetę Peksę,

Zygmunta Lewandowskiego.

W trakcie oficjalnej części przyznano wyróżnienia, awanse, medale oraz najwyższe odznaczenia.

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” wyróżniono:

asp. sztab. Macieja Krasowskiego,

ogn. Juliana Szudrowicza.

Stopień starszego ogniomistrza nadano:

ogniomistrzowi Robertowi Protasewiczowi,

ogniomistrzowi Piotrowi Ziemskiemu,

Stopień młodszego ogniomistrza nadano:

starszemu sekcyjnemu Michałowi Andrzejewskiemu,

starszemu sekcyjnemu Michałowi Burdzie,

starszemu sekcyjnemu Rafałowi Martynkowi,

starszemu sekcyjnemu Patrykowi Suszkowi,

starszemu sekcyjnemu Alanowi Tasarzowi.

Stopień starszego sekcyjnego nadano:

sekcyjnemu Piotrowi Burdzie.

Stopień sekcyjnego nadano:

starszemu strażakowi Cezaremu Dorędzie,

starszemu strażakowi Michałowi Obidowskiemu.

Starszego strażaka nadano:

strażakowi Adriannie Zielińskiej.

Za aktywny udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych w minionym roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach starszy brygadier Sławomir Zdrenka  wraz z Burmistrzem Obornik – Panem Tomaszem Szramą, Burmistrzem Rogoźna – Panem Romanem Szuberskim oraz Wójtem Ryczywołu – Panem Henrykiem Szramą wyróżnili listami gratulacyjnymi oraz drobnymi upominkami następujących druhów:

Z terenu gminy Oborniki:Druha Adama Dombrowicza – OSP Nowołoskoniec,

Z terenu gminy Rogoźno:Druha Daniela Mańkowskiego – OSP Gościejewo,

Z terenu gmina Ryczywół:Druha Leszka Najderek – OSP Lipa.

Za aktywny udział w tegorocznych eliminacjach szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach starszy brygadier Sławomir Zdrenka wraz z Burmistrzem Obornik – Panem Tomaszem Szramą, Burmistrzem Rogoźna – Panem Romanem Szuberskim wyróżnili listami gratulacyjnymi oraz drobnymi upominkami następujących druhów:

Druhnę Julię Sajna – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowołoskońcu,

Druhnę Karolinę Królczyk – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruścach,

Druha Euzebiusza Rabsch – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnie.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali:Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej kpt. Radosław Hurnik, a  w imieniu samorządowców Starosta Obornicki Pani Zofia Kotecka.Po apelu wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na tradycyjną strażacką grochówkę.

Opracował: st. kpt. Dariusz Szrama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: Małgorzata Kubanek - KP PSP Oborniki