OSP Gościejewo

OSP Gościejewo Gmina Rogoźno  Należy do KSRG

 

Wieś Gościejewo położona w powiecie obornickim, mająca ok. 800 mieszkańców powstała w 11 wieku. Znajdują się tutaj miedzy innymi szkoła podstawowa, kaplica, poczta oraz od 1920 r. straż pożarna. Budynku jej pierwszej remizy już nie ma. Po jego likwidacji sprzęt przechowywano w istniejącej do dziś, aczkolwiek zrujnowanej kuźni. W okresie międzywojennym prezesem był Stanisław Kowalski, a komendantem Jan Nowak. Do pożarów wyruszano wozem konnym, którego woźnicami byli ojciec i syn Skrobałowie. Podczas okupacji hitlerowcy wybudowali nową strażnicę z drewniana wieżą, w której dziś znajduję się kaplica. Po wyzwoleniu z okupacji zawiązał się nowy zarząd: prezesem został Michał Martyniak, a naczelnikiem Henryk Szargan. Gościejewianie zakupili pierwszą motopompę, której poświęcenia dokonano 14 maja 1956r. Tutejsza straż swój pierwszy samochód otrzymała w 1958r. było to auto marki Opel, jednak po jego częstych awariach zmieniono go na Stara. 18 lipca 1982r. OSP w Gościejewie otrzymała sztandar, co zapoczątkowało przełomowy okres w jej istnieniu, a mianowicie budowę nowej strażnicy, przy której obecnie się znajdujemy. Budowę koordynował Henryk Szargan. Strażnica powstała dzięki zaangażowaniu w jej budowę mieszkańców. Poświecenia dokonał 18 października 1988r. biskup Stanisław Napierała. W roku 1995 Ochotnicza Straż Pożarna w Gościejewie obchodziła uroczystość 75 – lecie istnienia .W 1996r. wybrano zarząd: Prezes- Nieradka Mieczysław, Wiceprezes – Koplin Remigiusz, Naczelnik - Szcześniak Jacek, Sekretarz – Koplin Aleksandra, Skarbnik – Mańkowski Zdzisław, Gospodarz – Kołodziejczak Grzegorz. 23 maja 1997 roku nasza jednostka została włączona do KSRG. W roku 2000 obchodziliśmy 80 - tą rocznicę powstania jednostki. Gościejewo to specyficzna miejscowość tu niemal każdy pośrednio jest związany ze strażą. Jest to jedyna z niewielu jednostek, do której zgłaszają się coraz to nowi ochotnicy. Każdy jeden dom ma w straży swojego przedstawiciela lub choć wspiera go duchem. Wyjeżdżaliśmy na zawody sportowo – pożarnicze, seniorzy, kobiety, dziewczyny i chłopacy. W styczniu 2005r. wybrano nowy zarząd składzie: Prezes- Nieradka Mieczysław, W-ce prezes- Korybalski Sławomir, Naczelnik- Szcześniak Jacek, W-ce naczelnik – Kołodziejczak Grzegorz, Sekretarz – Koplin Aleksandra, Skarbnik- Wileński Adam, Gospodarz- Mańkowski Daniel, Członek zarządu – Mazurkiewi cz Jerzy. Komisja rewizyjna: Przewodniczący – Tylec Marian, Z-ca przewodniczącego – Promiński Paweł, Sekretarz – Świstelnik Paweł. Obchodziliśmy 85 – lecie istnienia naszej jednostki. W 2009 roku nasza jednostka wyjeżdżała na szkolenia, ćwiczenia, kursy, zawody gminne jak i powiatowe, obozy dla MDP.  Przygotowaliśmy remizę do przyjęcia nowego samochodu. Osobiście pojechaliśmy po odbiór nowego auta do Kielc. Uroczyste przekazanie nowych samochodów odbyło się w Grodzisku Wielkopolskim. Wspólnie zorganizowaliśmy uroczystość poświęcenia nowego wozu. Braliśmy udział dla WOŚP. W 2010 roku jednostka OSP Gościejewo obchodziła jubileusz 90 – lecia, W styczniu 2011r. wybrano nowy zarząd składzie: Prezes – Szcześniak Jacek, Wiceprezes – Nieradka Mieczysław, Naczelnik – Kołodziejczak Grzegorz, Wice naczelnik – Mańkowski Daniel, Gospodarz – Mazurkiewicz Jerzy, Sekretarz – Koplin Aleksandra, Skarbnik – Wileński Adam, Kronikarz – Pietrek Monika, Członek zarządu – Janus Henryk. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Kowalski Waldemar, Zastępca przewodniczącego – Pacholczak Mikołaj, Członek – Promiński Paweł. Jak co roku obchodzimy takie święta jak: Dzień Strażaka, Dzień Kobiet, Pikniki Rodzinne czy Festyny. Na koniec roku 2011 jednostka ma 23 druhów po kursie podstawowym, 3 druhów po kursie technicznym, 3 dowódców, 1 naczelnika, 4 druhów po kursie medycznym, 7 druhów pilarzy. Posiadamy 1 drużynę MDP i 8 kobiet.