OSP Rożnowo

 

Ochotnicza Straż Pożarna
w Rożnowie
ul. Franciszka Mickiewicza 19
64-600 Oborniki
Tel. 600-707-816, 669-439-382
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Rożnowie jest jednostką terenową typu S-1,
Jednostka wyposażona jest w lekki samochód ratowniczo-gaśniczy GLBA 02/4 Fiat Dukato 250
Z bębnowym wózkiem wężowym WW-200 oraz armaturę wodną i sprzęt ratowniczo-gaśniczy
pozwalający na prowadzenie samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych lub we współdziałaniu
z innymi jednostkami taktycznymi straży pożarnej i innymi służbami ratowniczymi.
Jednostka została założona w 1949 roku.
Terenem własnego działania który chroni jednostka są miejscowości Rożnowo, Kowanówko
i Marszewiec. Z tych miejscowości rekrutują się głównie członkowie OSP.
OSP w Rożnowie posiada powołaną spośród swoich członków Jednostkę Operacyjno-Techniczną /JOT/ kategorii III, w sile 15 strażaków-ratowników OSP.
Wyposażenie sprzętowe jednostki, środki łączności i transportu oraz wyszkolenie strażaków-ratowników, pozwalają jednostce na podjęcie następujących działań ratowniczych
i zabezpieczających:
- ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów,
- likwidacji zalań i podtopień budynków i obszarów,
- usuwaniu powałów drzew,
- budowie stanowisk czerpania wody i zaopatrzeniu wodnym,
- usuwaniu niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi owadów,
- poszukiwaniu osób zaginionych na obszarach leśnych,
- medycznym ratownictwie przedlekarskim,
- zabezpieczeniu p. pożarowym oraz informacyjno-porządkowym imprez masowych podwyższonego
 ryzyka,
- oświetleniu terenu i czasowym zasilaniu energią elektryczną.
Jednostka posiada w swoim składzie Młodzieżową Drużynę Pożarniczą /MDP/ z którą prowadzi zajęcia szkoleniowe, sportowe i turystyczne.
Reprezentacja jednostki bierze udział w corocznych gminnych zawodach sportowo-pożarniczych jednostek OSP gminy Oborniki.
Jednostka jest organizatorem cyklicznych turnieji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych gminy Oborniki w halową piłkę nożną.
Jednostka prowadzi współpracę i wymianę zagraniczną z partnerską jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej z Woltersdorf w Dolnej Saksonii w Niemczech.
Skład Zarządu OSP Rożnowo bieżącej Kadencji:
Prezes – - - - - - - - - - - - dh Sławomir Zyber
Wice Prezes – - - - - - - - dh Zygmunt Haraj
Naczelnik – - - - - - - - - dh Marek Szczurek
Zastępca Naczelnika – -dh Jerzy Słomiński
Sekretarz – - - - - - - - - dh Mieczysław Lupa
Skarbnik – - - - - - - - - - dh Bogdan Bugaj
Gospodarz- - - - - - - - - dh Ryszard Schiller
Kronikarz - - - - - - - - - - dh Mateusz Solarski