Pogrzeb funkcjonariusza

 

Seniorzy na manewrach

W załączeniu skan artykułu ostatniego wydania miesięcznika "STRAŻAK"

UWAGA NA NAMIOTY MAGAZYNOWE

Szanowni Państwo Wydział Operacyjno - Szkoleniowy i Kontrolno - Rozpoznawczy dbając o bezpieczeństwo  pracowników oraz zgodność z literą prawa informuje, że namioty bądące wykorzystywanymi do celów magazynowych w rozumieniu prawa budowlanego stanowią tymczasowy obiekt budowlany zgodnie z atr. 3 pkt.5

W związku z powyższym posadownienie takiego obiektu wymaga zgłoszenia organowi atchitektoniczno - budowlanego w tut Starostwie. 

w załączeniu  przedkładamy Państwu do zapoznania artukuły i orzeczenie sądowe w/w sprawie.

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Marek Siwiec z wizytą w Komendzie Powiatowej PSP w Obornikach.

       Z okazji X lecia powstania Komendy Powiatowej PSP w Obornikach  w dniu 22 maja odwiedził nas Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Marek Siwiec w towarzystwie Członka Zarządu Głównego OSP RP Ryszarda Kamińskiego.

Dzień Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Obornikach.

         W dniu 21 maja 2009 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka. Wśród zaproszonych gości byli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Starosta Obornicki Gustaw Wańkowicz, V-ce Starosta Obornicki Przemysław Gronostaj, Z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Adam Langner, Członek Zarządu Głównego OSP RP Ryszard Kamiński, Komendant Powiatowy Policji mł.

Dni otwartej strażnicy

 

Piknik Strażacki

 

Rocznica Konstytucji

        W dniu 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji w Obornikach pod obeliskiem bohaterów II wojny światowej  w parku przy ul.  3 Maja odbyły się uroczystości. O godzinie 11.30 odbył się uroczysty apel w  którym uczestniczyły poczty sztandarowe, władze samorządowe, zaproszeni goście, delegacje i mieszkańcy. Po przemowie Burmistrza Obornik Annie Rydzewskiej delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem. Wśród delegacji byli również przedstawiciele OSP oraz nadbryg.

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

      W dniu 28 kwietnia 2009 w sali Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach odbyło się odbyło się Posiedzenie Zarządu Powiatowego Związku OSP RP.

Święto Konstytucji 3 maja

 

Subskrybuj zawartość