ROZPOZNANIE OBIEKTU SCHNELL-POLSKA

W dniu 22-24 stycznia 2018 roku przeprowadzono rozpoznanie obiektu na terenie firmy SCHNELL-Polska sp.z o.o, która mieści się w Rogoźnie przy ul. Towarowej 4. Strażacy z JRG Oborniki zostali oprowadzeni po obiektach znajdujących sie na terenie zakładu. Rozpoznanie to maiło na celu dostarczenie potrzebnych  informacji na temat:

- zagrożenia pożarowego na terenie zakładu,

- zaopatrzenia wodnego,

- warunkami budowlanymi i ewakuacyjnymi,

WIZYTA UCZNIÓW Z KISZEWA W KP PSP OBORNIKI

 

W dniu 16.01.2018r. Komendę Powiatową w Obornikach odwiedziło 9 dzieci ze Szkoły w Kiszewie. Dzieci miały okazję zapoznać się ze specyfiką zawodu strażaka, obejrzeć sprzęt, oraz umundurowanie znajdujące się na wyposażeniu naszej jednostki. Omówione zostały zasady bezpiecznych zachowań podczas ferii zimowych.

 

Opracował: st.str. Cezary Doręda

NIEBEZPIECZNIE NA DROGACH W NASZYM POWIECIE

 

W dniu 11.01.2018. w powiecie obornickim doszło do dwóch zdarzeń z udziałem samochodów osobowych. 

DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTÓW KSRG WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KP PSP W OBORNIKACH W ROKU 2017 - OSP Kiszewo

Dnia 25.06.2017 roku przeprowadzono zajęcia z MDP „A” i MDP „B”, których celem było zapoznanie z wyposażeniem torby medycznej R1. Przeprowadzono, również pogadankę na temat kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach codziennych. Zajęcia przeprowadził opiekun grup MDP naczelnik.

WYPADEK DROGOWY W OBORNIKACH

Zestawienia wyjazdów 01.01.2018 - 07.01.2018 r.

 Pożary: 3 

POŻAR W SŁONAWACH

POŻAR W GOŚCIEJEWIE

 

1 stycznia 2017 r, w godzinach porannych do SK KP PSP w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego w Gościejewie.

Subskrybuj zawartość