NARADA PIONU OPERACYJNEGO


 

29 listopada br. w Komendzie Powiatowej PSP w Obornikach odbyła sią narada pionu operacyjnego. Zebraniu przewodniczył st. bryg. Sławomir Zdrenka – Komendant Powiatowy PSP w Obornikach oraz st. kpt. Dariusz Szrama z-ca Komendanta Powiatowego PSP.

Podczas narady zostały podjęte następujące zagadnienia:

 1. Przypomniano o zaleceniach i kierunkach realizacji zadań służbowych podjętych na naradzie operacyjnej w Żerkowie w dniach od 15 do 16 marca 2018 r.
 2. Przypomniano o właściwym wypełnianiu i przekazywaniu Potwierdzenia przekazania terenu, obiektu, lub mienia objętego działaniem ratowniczym.
 3. Przypomniano o wnioskach i zaleceniach IGO JRG i SKKP PSP Oborniki przeprowadzonej w dniu 07 sierpnia 2018 r.
 4. Przypomniano o zapisach § 41 rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowej organizacji KSRG.
 5. Przypomniano o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny służby.
 6. Przypomniano o wykazie Infrastruktury Krytycznej na terenie woj. wielkopolskiego.
 7. Przypomniano o zasadach przetwarzania danych osobowych druhów Ochotniczych Straży Pożarnych przez Komendanta Powiatowego PSP
  w Obornikach.
 8. Przypomniano o zasadach usuwania drzew i krzewów oraz odnotowywania przedmiotowej informacji w meldunkach ze zdarzeń.
 9. Przypomniano o zapisach załącznika nr 10 do Zasad organizacji ratownictwa medycznego w KSRG.
 10. Przypomniano o podpisanym porozumieniu Komendanta Głównego PSP
  z Komisją Badania Wypadków Lotniczych.
 11. Przypomniano o aktualizacji obszarów chronionych specjalistycznych grup ratowniczych, powyższe dane należy zaktualizować w powiatowym planie ratowniczym.
 12. Przedstawiono i omówiono najważniejsze wnioski z warsztatów MIESZKANIÓWKA 2018.
 13. Przypomniano o wnioskach z IGO COO.
 14. Zalecono zaktualizować dane tele-adresowe do poszczególnych samorządów powiatu obornickiego.
 15. Przypomniano o zasadach doskonalenia zawodowego, w tym doskonaleniu służby dyżurnej SKKP PSP.
 16. Przypomniano o Procedurze realizacji zadań w przypadku wprowadzenia, zmiany, lub odwołania stopni alarmowych: ALFA, BETA, CHARLIE, DELTA …
 17.  

 Sporządził: st. kpt. Dariusz Szrama

 

 

Zdjęcia: asp. sztab. Maciej Krasowski