SZKOLENIE LIDERÓW GASZENIA POŻARÓW WEWNĘTRZNYCH OSP

W dniach 23-24 oraz 30-31 marca 2019 roku  w KP PSP Oborniki odbyły się warsztaty metodyczno-tematyczne „Szkolenie liderów gaszenia pożarów wewnętrznych OSP w KSRG z powiatu Obornickiego. W warsztatach zorganizowanych przez KP PSP Oborniki wzięło udział łącznie 12  druhów. Podczas warsztatów instruktorzy najpierw przeprowadzili zajęcia teoretyczne na których omówiono taktykę działań gaśniczych podczas których szczególną uwagę poświęcono na prowadzenie rozpoznania, techniki operowania prądami wodnymi, zjawisko pożaru i jego rozwoju oraz zasady BHP podczas działań gaśniczych. Następnie ćwiczący udali się na zajęcia praktyczne, gdzie w małej skali  na przykładzie domku do ćwiczeń obserwowali zjawiska zachodzące podczas pożaru mieszkań w domach jednorodzinnych i blokach. Nie zabrakło także ćwiczeń w prawdziwych warunkach pożarowych, obserwacji rozkładu dymu, temperatur gazów pożarowych oraz związanych z tym zagrożeń. Każdego dnia wiele czasu poświęconego zostało na naukę, jak i doskonalenie technik operowania prądami gaśniczymi oraz przemieszczania się z linią gaśniczą. Każdy uczestnik przećwiczył również procedurę wejścia do pomieszczenia objętego pożarem i poznał jej znaczenie w kontekście bezpieczeństwa ratowników.

Sporządził: asp. Łukasz Każmierczak

Zdjęcia: JRG