Koło emerytów

MAJOWY SPŁYW KAJAKOWY

STRAŻACKI DZIEŃ KOBIET

ZADUSZKOWE ODWIEDZINY 2013

13 listopada 2013 roku corocznym obyczajem, delegacja Koła nr 17 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, działającego przy Komendzie Powiatowej PSP w Obornikach, odwiedziła groby zmarłych strażaków znajdujące się na cmentarzach w Obornikach, Rogoźnie i Ryczywole.

ZADUSZKOWE ODWIEDZINY

Uroczyste przyjecie

     17 września 2011r. o godz.10.00 w gościnnych progach Klubu Emerytów i Rencistów Pożarnictwa , działającego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach, odbyła się uroczystość przyjęcia w poczet członków Koła Nr.17 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP    w Obornikach, kapitana pożarnictwa w stanie spoczynku Szymona Wrzeszcza. Kpt. mgr inż. Szymon Wrzeszcz przeszedł w stan spoczynku z dniem 31 sierpnia 2011r. po 25 latach pożarniczej służby.

Strażacki Spływ Kajakowy 2011

    W dniu 3 maja br. odbył się strażacki spływ kajakowy rzeką Wełną na odcinku Rogoźno – Jaracz Młyn. Tradycyjnie już spływ jest organizowany w przeddzień strażackiego święta i stanowi integralną część jego obchodów. Organizatorem spływu jest Zarząd Koła Nr 17 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, działającego przy Komendzie Powiatowej PSP w Obornikach z prezesem st. ogn. w stanie spoczynku Marianem Kluczyńskim na czele.

Obradowali strażacy emeryci

         8 stycznia 2011 r. w gościnnej sali restauracji ‘’ Casablanka ‘’ odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Nr.17 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, działającego przy Komendzie Powiatowej PSP w Obornikach. Sprawozdanie za ubiegłą kadencję złożył prezes koła st. ogn. w stanie spoczynku Marian Kluczyński a ustępujący Zarząd Koła uzyskał absolutorium za ubiegającą kadencje.

Strażacy emeryci na morzem

 

Strażacki spływ kajakowy

 

Subskrybuj zawartość