CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ

W związku z trwającym okresem grzewczym oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 89 z 1994 r., poz. 414 z późniejszymi zmianami), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych i wentylacyjnych) oraz instalacji gazowych i urządzeń grzewczych. Szczegółowych informacje można uzyskać w Komendzie Powiatowej PSP w Obornikach - w wydziale operacyjno - kontrolno - rozpoznawczym.

ZOBACZ:

Strona MSWiA - CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ

CO w aspekcie medycznym

Profilaktyka podczas okresu grzewczego - KP PSP Oborniki

Tekst: st. kpt. Dariusz Szrama

ZałącznikRozmiar
TLENEK WĘGLA - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE.pdf175.71 KB