DOSTARCZANIE WODY NA DUŻE ODLEGŁOŚCI - ĆWICZENIA

W dniu 9 kwietnia 2019 roku odbyły się ćwiczenia zgrywające z organizacji zaopatrzenia wodnego dla jednostek z terenu powiatu obornickiego. Celem ćwiczeń było sprawdzenie systemu dostarczania wody na duże odległości poprzez przetłaczanie z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się na wyposażeniu podmiotów biorących udział w ćwiczeniach. Strażacy mieli również możliwość przećwiczenia budowy punktu czerpania wody na naturalnym cieku wodnym jakim jest kąpielisko miejskie w Obornikach. Przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły druhom jak i strażakom jednostki ratowniczo - gaśniczej doskonalić umiejętności w koordynowaniu pracy pomp w systemie przetłaczania i przepompowywania wody , przypomnieć zasady organizacji łączności, oraz zasady taktyki działań gaśniczych podczas pożarów lasów. Były to wspólne ćwiczenia jednostek wchodzących w skład koncepcji zaopatrzenia wodnego na terenie powiatu obornickiego, których celem była wymiana doświadczeń, doskonalenie współpracy i umiejętności. Ćwiczenia nadzorował st. kpt. Patryk Tasarz –  D-ca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Obornikach, który zapowiedział, iż ćwiczenia tego typu będą kontynuowane na innych zmianach służbowych przy współpracy z pozostałymi jednostkami OSP powiatu. W manewrach udział brały jednostki; JRG Oborniki., OSP Kiszewo, OSP Nieczajna, OSP Ludomy.

Sporządził: asp. Adrian Brose

Zdjęcia: st. kpt. Patryk Tasarz