ĆWICZENIA Z RATOWNICTWA WODNEGO

W dniach od 23 do 25 lipca odbyły się ćwiczenia wodne dla poszczególnych zmian służbowych w miejscowości Dołęga.

Celem zajęć było:

·         sprawdzenie dojazdu do miejsca wodowania,

·         możliwości swobodnego zwodowania łodzi,

·         sprawdzenie sprawności technicznej sprzętu ratowniczego,

·         doskonalenie techniki pływania i manewrowania łodzią,

·        doskonalenie techniki podejmowania osoby poszkodowanej z wody na łódź oraz bezpiecznego transportowania do brzegu,

·   doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem do ratownictwa wodnego takim jak rzutka, koło ratunkowe.

Po zakończonych manewrach odbyło się omówienie i podsumowanie szkolenia przez poszczególnych dowódców zmian służbowych.   

Opracował: sekc. Michał Obidowski


Zdjęcie: JRG Oborniki