Charakterystyka obszaru chronionego

 

POWIAT OBORNICKI
 
Tworzą go trzy gminy; Oborniki, Rogoźno i Ryczywół. Graniczy z powiatami; wągrowieckim, czarnkowsko - trzcianeckim, chodzieskim, szamotulskim, poznańskim. Obszar powiatu zamieszkuje około 56 tysięcy osób, gęstość zaludnienia wynosi 78,7/km( bez obszarów leśnych gęstość zaludnienia wynosi 104,9/km2 )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teren działań
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach nadzoruje stan ochrony przeciwpożarowej na terenie trzech gmin tworzących powiat obornicki.
 
Wykaz jednostek Ochotniczych
Gmina Oborniki
1. OSP Dąbrówka Leśna – KSRG
2. OSP Ocieszyn – KSRG
3. OSP Kiszewo – KSRG
4. OSP Objezierze
5. OSP Nowołoskoniec
6. OSP Świerkówki
7. OSP Maniewo
8. OSP Uścikowo
9. OSP Chrustowo
10. OSP Rożnowo
11. OSP Bąblin
12. OSP Pacholewo
13. OSP Nieczajna
 
 
Gmina Rogoźno
1. OSP Rogoźno – KSRG
2. OSP Gościejewo – KSRG
3. OSP Pruśce – KSRG
4. OSP Parkowo – KSRG
5. OSP Budziszewko
6. OSP Owieczki
7. OSP Słomowo
 
Gmina Ryczywół
1. OSP Ryczywół – KSRG
2. OSP Lipa – KSRG
3. OSP Ludomy
4. OSP Skrzetusz
5. OSP Ninino
6. OSP Wiardunki
7.OSP Piotrowo

 

 
 
 
 
Spore zagrożenie pożarowe stanowią obszary leśne. Na terenie powiatu znajdują się lasy   należące do 5 nadleśnictw. Obszary leśne zajmują 27,8% ogólnej powierzchni powiatu
 
Najczęstszymi przyczynami powstania pożarów są; zaprószenie ognia przez osoby postronne penetrujące lasy w okresach letnich ( także pasażerowie pociągów wyrzucający niedopałki przez okna) oraz podpalenia i sporadycznie przypadki iskrzenia z napowietrznych przewodów energetycznych.
Ocena systemu obserwacji terenów leśnych, dobra. Na terenie powiatu działają dwie wieże obserwacyjne jedna w Dąbrówce Leśnej druga w Kiszewku, oraz wieża z kamerą i jej obsługą przy siedzibie Nadleśnictwa. Pozostałe tereny obserwowane są z sąsiednich nadleśnictw, które także korzystają z danych obserwacyjnych Nadleśnictwa obornickiego.
Specyficznym rodzajem zagrożenia są tereny w okolicach rezerwatu „ Chlebowo”. Jest to obszar około 10 ha w sąsiedztwie Nadleśnictw Krucz i Oborniki w gminie Ryczywół. Znajdują się tu złoża torfu, które w przypadku zaprószenia ognia mogą się zapalić, możliwe, że byłaby to długotrwała akcja gaśnicza z uwagi na bardzo trudny teren i specyfikę pożarów torfowych.
 
Drogi komunikacyjne na terenie powiatu obornickiego:
 
Krajowa DK 11 Poznań –Piła na terenie powiatu o długości 42km, mocno obciążona ruchem. Brak danych co do ilości i rodzaju przewożonych materiałów niebezpiecznych. Wjazd do miasta Oborniki ulicą Mostową (osiedle domków jednorodzinnych, stacja paliw,motel) przejazd przez most na rz. Warcie i dalej ulicą 11 Listopada w kierunku wylotu z Obornik na Piłę. Na tym odcinku zabudowa zwarta( bloki mieszkalne, domy jednorodzinne), odcinek drogi Oborniki-Rogoźno przebiega w zasadzie poza obszarem zabudowanym. Ten odcinek trasy biegnie głównie wśród lasów i pól. Od wysokości Rogoźna do wyjazdu poza powiat trasa przebiega sporadycznie przez wioski o średniej zabudowie.
Powiatowa nr. 187 Oborniki-Szamotuły. Długość 15km, obecnie znacznie obciążona ruchem w kierunku na zachód .Droga kręta i wąska, występują odcinki o zmniejszonej przyczepności, niebezpieczna podczas opadów. Przebiega przez wsie o rozproszonej zabudowie oraz uprawy rolnicze.
Droga powiatowa nr.178 Oborniki-Ryczywół. Do wysokości Ludom, (kierunek na Czarnków). Przebiega głównie przez tereny leśne, powyżej Ludom na Ryczywół wąska o nieznacznym obciążeniu ruchem.
 
Na terenie powiatu z roku na rok wzrasta ilość niebezpiecznych zdarzeń na drogach, zagrożone są nie tylko drogi i ich użytkownicy ale także mieszkańcy i środowisko naturalne.
Przez drogi powiatowe a także drogi kolejowe przewożone są materiały niebezpieczne w nieznanych ilościach i drogach przejazdu. W razie uwolnienia się z substancji niebezpiecznej na terenie zabudowanym należy przewidywać możliwość ofiar wśród ludności, konieczne będzie przeprowadzenie ewakuacji, może dojść do skażenia gleby, co wiąże się z późniejszą kosztowną rekultywacją terenu.
 
 
Do miejsc najbardziej niebezpiecznych należy droga krajowa DK-11 przebiegająca przez nasz powiat, zdarza się tu najwięcej zdarzeń z udziałem jednostek straży pożarnych.
W Obornikach działa kilka zakładów pracy, które przetwarzają, magazynują i do których dostarczane są materiały niebezpieczne. Na terenie powiatu nie ma parkingów przeznaczonych na parkingi dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w razie przymusowego postoju parkowanie takiego pojazdu może mieć miejsce na terenie do tego nie przeznaczonym, stwarzając dodatkowe zagrożenie.
 
        Wody powierzchniowe: zajmują niewielki obszar, występują nieliczne jeziora,
       rzeki i kanały z których jako mogącą przyczynić się do powstania powodzi,    
       zaliczyć można rz. Wartę, na której prowadzi się stałą obserwację stanu wody