WARSZTATY TAKTYCZNO - BOJOWE "LAS 2018"

16 czerwca 2018 roku od godzin porannych strażacy z powiatu obornickiego gasili pożar lasu w okolicach Boruchowa. Był to pierwszy z 3 epizodów zaplanowanych ćwiczeń warsztatów taktyczno – bojowych z zakresu możliwości dostarczania wody na duże odległości podczas pożarów lasów, traw i nieużytków dla podmiotów OSP  powiatu obornickiego.

Ustalono następujące cele do osiągnięcia:

·         zapoznanie się z „Planami postępowania na wypadek powstania pożaru
w Nadleśnictwie Oborniki”,

·         poszerzenie wiedzy i umiejętności prowadzenia działań ratowniczych
podczas pożarów torfowisk i pożarów lasów sosnowych,

·         poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie współdziałania z leśniczymi
i pracownikami ZUL,

·         poszerzenie wiedzy w zakresie zagrożeń występujących na terenach leśnych,

·         przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych w zakresie przetłaczania
i przepompowywania wody z wykorzystaniem SIS gminy Ryczywół i Oborniki, oraz współpraca z Obornickim Stowarzyszeniem Lotniczym oraz pobliskimi wieżami obserwacyjnymi,

·         zapewnienie ciągłości podawania środka gaśniczego przez minimum 30 min
z wykorzystaniem 6 prądów gaśniczych oraz zbudowanie  magistrali wodnej na odcinku ok. jednego kilometra,

·         sprawdzenie w praktyce opracowanej w 2017 r. przez KP PSP w Obornikach „Koncepcji systemu zaopatrzenia wodnego na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych powiatu obornickiego”.

W działaniach brały udział zastępy z: JRG Oborniki , OSP Ludomy, OSP Kiszewo, OSP Skrzetusz OSP Bąblin, OSP Uścikowo, OSP Rożnowo, OSP Nieczajna, OSP Ryczywół, Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze, Leśniczy Leśnictwa Bębnikąt, ZUL, Policja.

Ćwiczenia na tak duża skalę pozwoliły na sprawdzenie procedur postępowania służb ratowniczych i służb współdziałających podczas działań związanych z gaszeniem pożaru lasu na dużej powierzchni. Były też doskonałą okazją do sprawdzenia i doskonalenia koordynacji działań.

Sporządził: asp. Adrian Brose

Zdjęcia: asp. sztab. Maciej Krasowski