Materiał zdjęciowy.

W nawiązaniu do spotkania w dniu 21 września 2010r. materiał zdjęciowy do galerii  Jednostek OSP można przesylać na adres meilowy: [email protected] , w przypadku materiałów zapisanych na płycie CD, przosze o ich przekazanie podczas przeglądów jesiennych.