SZKOLENIE ANIMATORÓW POLSKO - NIEMIECKIEJ WYMIANY MŁODZIEŻY


W dniach 26 lutego – 1 marca 2014r. w ośrodku szkolno – wypoczynkowym ZOSP RP ‘’Strażak’’ w Turawie woj. Opolskie, odbyło się szkolenie dla osób zainteresowanych polsko – niemiecką wymianą młodzieży. W spotkaniu wzięło udział 38 członków OSP z województw: dolnośląskiego, kujawsko – pomorskiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego, warmińsko – mazurskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego. Uczestnicy poznali m.in. zasady ubiegania się o dotacje ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), nauczyli się prawidłowo przygotować i realizować polsko – niemieckie spotkania młodzieży, poznali metody integracji uczestników w różnych fazach projektu, w tym animację językową. Zajęcia miały charakter zarówno praktyczny jak i teoretyczny. Ich celem było zaprezentowanie atrakcyjnych form pracy z młodzieżą przy minimalnym nakładzie środków finansowych. Szkolenie zostało zorganizowane przez ZOSP RP przy wsparciu merytorycznym i finansowym Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Z terenu powiatu obornickiego w szkoleniu udział wzięli druhowie Solarski Mateusz i Szczurek Marek z jednostki OSP Rożnowo oraz druh Monika Jaśkowiak z OSP Rogoźno. Jednostki te posiadają już pewne doświadczenia w polsko – niemieckiej wymianie strażackiej młodzieży oraz dorosłych.Tekst: dh Marek Szczurek
Foto: dh Monika Jaśkowiak