PIERWSZA POMOC W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ROGOŹNIE

W dniu 9 kwietnia 2014 r. Druhowie OSP Rogoźno Paweł Wasila, Łukasz Gracz i Tobiasz Felsmann, którzy są dyplomowanymi ratownikami medycznymi podzielili się z najmłodszymi wiedzą jak udzielać pierwszą pomoc przed medyczną. Zajęcia te odbyły się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie. Tematem zajęć było: Poinformowanie na jakie numery alarmowe zgłaszać zagrożenia a także co powinno się powiedzieć dyspozytorowi dzwoniąc na numer alarmowy, jak udzielić pomocy przy omdleniach, krwotoku z nosa, złamaniach, oparzeniach, ukąszeniach przez owady, kiedy i jak zastosować pozycję boczną ustalona, zatrzymaniu krążenia. Na koniec druhowie przedstawili częściowo swój sprzęt medyczny, który na co dzień im służy do ratowania życia podczas działań ratowniczo - gaśniczych.Sporządził: Dh Tobiasz Felsmann
Foto: OSP Rogoźno