Najaktywniejszy Gminy Oborniki

 

     Wzorem ostatnich dwóch lat również w tym roku, z okazji Święta Strażaka Komendant Powiatowy PSP w Obornikach bryg. Zbigniew Spychała przy wsparciu burmistrzów Obornik, Rogoźna i wójta Ryczywołu wyróżnił trzech najaktywniejszych strażaków ochotników po jednym z terenu każdej z gmin naszego powiatu, za rok 2009. Kryterium przyznania wyróżnienia jest największa ilość udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych spośród wszystkich strażaków OSP na terenie danej gminy. Wyróżnieni strażacy otrzymali honorowy tytuł – Najaktywniejszego Strażaka Roku 2009 danej gminy oraz upominki rzeczowe ufundowane przez Komendanta Powiatowego PSP oraz burmistrza lub wójta danej gminy. Z terenu gminy Oborniki laureatem tego wyróżnienia został dh. Zygmunt Haraj z OSP w Rożnowie. Urodzony w Studzieńcu, swoją przygodę z ochotniczą służbą pożarniczą rozpoczął w 1967 roku w Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej Wielkopolskich Fabryk Mebli w Obornikach. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej od 1988 roku kontynuuje ochotniczą służbę strażacką w jednostce terenowej OSP w Rożnowie na stanowisku: kierowcy-ratownika OSP oraz operatora sprzętu technicznego. Niezwykle odpowiedzialny i aktywny strażak ochotnik, wyróżniający się nieprzeciętną wiedzą pożarniczą, umiejętnością obsługi i naprawy technicznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Bardzo zaangażowany w pracę z młodzieżą w MDP i przygotowanie reprezentacji jednostki do corocznych Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Uczestnik wielu różnorodnych akcji ratowniczych, gaśniczych i zabezpieczających. Wyróżniony kilkoma odznaczeniami i medalami pożarniczymi. Rodzinne tradycje pożarnicze kontynuuje również syn Paweł – strażak Komendy Powiatowej PSP w Obornikach oraz członek OSP w Rożnowie. Warto przypomnieć że strażacy z OSP Rożnowo zostali laureatami tego wyróżnienia po raz trzeci pod rząd. Za rok 2007 – dh. Sławomir Zyber, za rok 2008 – dh. Marek Szczurek i za rok 2009 – dh. Zygmunt Haraj.
sporządził dh Marek Szczurek - OSP Rożnowo