XV WIELKOPOLSKI RAJD MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

  

  W dniu 24 maja 2014r. w Wieleniu (powiat czarnkowsko-trzcianecki) odbył się XV Wielkopolski Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Trasa Rajdu wiodła z remizy OSP Wieleń, poprzez lasy odrodzonej po wielkim pożarze w 1992r. Puszczy Nadnoteckiej do miejscowości Potrzebowice i wynosiła 10,5 km. Na trasę wymaszerowały 23 drużyny z całej Wielkopolski, a wśród nich Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Rogoźno. Nad całością czuwał Komendant Rajdu dh Dominik Dembski i pomagająca mu dh Martyna Dobczyńska, oboje z jednostki OSP Wieleń. Na trasie każda z drużyn miała do zaliczenia po 9 konkurencji na które składało się: zadanie w miasteczku ruchu drogowego, zadanie sportowe, zadanie KP PSP, Hymn Związku OSP RP i test, zadanie medyczne ,strzelanie z KBKS, zadanie przyrodnicze, musztra i test dotyczący zabytków Wielenia i okolic. Po przyjściu na metę wszystkich drużyn okazało się, że najlepszy wynik i zarazem zwycięstwo w całym Rajdzie odniosła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Rogoźno zdobywając 93,7 pkt., drugie miejsce przypadło gospodarzom MDP OSP Wieleń 86,9 pkt., a trzecie MDP OSP Zimnowoda. Młodzi adepci pożarnictwa z Rogoźna wystąpili w składzie: Michał Przybysz d-ca drużyny, Klaudia Rozmiarek, Oliwia Dubis, Michał Kaniewski, Kacper Betka, Bartosz Ratajczak, Mikołaj Krakowiak, Kajetan Sierzchuła i Szymon Mosicki. Drużynę do Rajdu przygotowywali opiekunowie dh Sebastian Rabsch i dh Monika Jaśkowiak. Opiekunowie bardzo dziękują za wspaniałą współpracę Prezesowi i Naczelnikowi OSP Rogoźno dh Romanowi Jaśkowiakowi
i dh Markowi Zielińskiemu oraz pozostałym członkom  jednostki, dzięki którym taki wynik był możliwy.
  Organizatorami XV Wielkopolskiego Rajdu MDP byli OW ZOSP RP im. gen Taczaka
w Poznaniu ,OP ZOSP RP w Czarnkowie, KP PSP w Czarnkowie, zawsze przyjazna jednostka OSP Wieleń i Urząd Miejski w Wieleniu. 

Sporządził: Z-ca naczelnika OSP Rogoźno dh Sebastian Rabsch

Zdjęcia: dh Dariusz Kaczmarek i dh Łukasz Felsmann