WYREMONTOWANY MASZT W OSP ROŻNOWO

Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Obornikach i osobistemu zainteresowaniu sprawą przez burmistrza Obornik Pana Tomasza Szramę oraz dużemu zaangażowaniu strażaków-ratowników z OSP Rożnowo, zakończono w dniu 23.05.2014r. dwuetapowe prace związane z czyszczeniem
i zabezpieczeniem antykorozyjnym 15 metrowego masztu pod syrenę alarmową i urządzenia łączności zlokalizowanego przy strażnicy OSP Rożnowo. W pierwszym etapie prac Firma Borowiak
– Olech S.C. z Obornik wykonała demontaż masztu, czyszczenie jego konstrukcji metodą piaskowania, wykonała jego specjalistyczne zabezpieczenie antykorozyjne oraz ponowny montaż masztu.
W drugim etapie prac, Serwis Łączności Firmy ‘’FOKS’’ z Poznania wykonał kapitalny remont elektrycznej syreny alarmowej oraz jej montaż wraz z antenami urządzenia zdalnego, selektywnego alarmowania na maszcie. Wyremontowany i zakonserwowany wraz z urządzeniami łączności maszt nie służy wyłącznie alarmowaniu straży pożarnej ale pracuje również w powiatowym i gminnym systemie powszechnego ostrzegania ludności.