OSP KISZEWO - SPRZĄTANIE PO POŻARZE

W sobotę 28.03.2015 roku, w ramach strażackiej solidarności zjechało i zameldowało się przed strawioną tragicznym pożarem remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiszewie – 48 strażaków ochotników z jednostek OSP w: Rogoźnie, Gościejewie, Lipie, Obrzycku, Piotrowie, Rożnowie, Nowołoskońcu
i Kiszewie. Wspólnie podjęto prace polegające na demontażu nadpalonych elementów wyposażenia wnętrza remizy, selekcji wyniesionego z pożaru wyposażenia technicznego i ochronnego na ten nadający się nadal do użytku i przeznaczony do kasacji. Sprzątaniu i myciu okopconych wewnętrznych ścian, bram wjazdowych i uratowanych sprzętów. Wykonane prace przygotowały pomieszczenia remizy do rozpoczęcia prac remontowych. Na zakończenie wszyscy uczestnicy prac porządkowych spożyli wspólny skromny posiłek pod gołym niebem.Sporządził: dh Marek Szczurek