ZAJĘCIA Z UCZNIAMI W SZKOLE W RYCZYWOLE

14 listopada 2018 w Szkole Podstawowej w Ryczywole, odbyło się spotkanie strażaków z JRG Oborniki z  uczniami. W zajęciach uczestniczyły trzy klasy ósme o łącznej liczbie 60 uczniów. Celem zajęć przeprowadzonych przez ratowników było przygotowanie uczniów do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Na samym początku strażacy wyjaśnili , na czym polega ich praca oraz czym zajmują się poszczególne służby ratunkowe. Młodzież  uczyła się, jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej i w jaki sposób prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo oddechową korzystając z fantomów do ćwiczeń. Poza tym utrwaliły sobie numery alarmowe służb ratowniczych oraz zasady bezpieczeństwa podczas sezonu grzewczego.


Sporządził: mł. asp. Piotr Królak