ĆWICZENIA NA OBIEKCIE RUUKKI

W dniach od 09.12.2019. – 10.12.2019. odbyły się ćwiczenia oraz zapoznanie z obiektem RUUKKI POLSKA Sp. z.o.o. oddział Oborniki, RUUKKI Building System Sp. z.o.o. oraz SSAB POLAND Sp. z.o.o. dla poszczególnych zmian służbowych.

Do zadaniach JOP należało:

·         - sprawdzenie oznakowania drogi pożarowej na terenie zakładu,

·         - dokonać lokalizacji najbliższych hydrantów wokół obiektów,

·         - sprawdzenie możliwości dojazdu do obiektów,

·         - przeanalizowanie utrudnień powstałych w trakcie dojazdu do obiektów,

·         - zapoznać się ze specyfikacją zakładu,

·         - wykonanie dokumentacji fotograficznej.

\     Celem było zapoznanie z:

·         - zagrożeniem pożarowym występującym na terenie obiektu,

·         - zaopatrzeniem wodnym,

·         - warunkami budowlanymi i ewakuacyjnymi,

·         - sprawdzenie warunków prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,

·         - rozpoznanie obiektu pod względem prewencyjny 


      Sporządził: sekc. Michał Obidowski