OBORNIKI – uroczyste otwarcie JRG po modernizacji.

W dniu 25 października 2018 r. nastąpiło oficjalne otwarcie i przekazanie do użytkowania pomieszczeń socjalnych Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Oborniki wraz z wyposażeniem.

Uroczystość obecnością swoją uświetnili:

bryg. Andrzej Bartkowiak – wielkopolski komendant wojewódzki PSP,

Adam Olejnik – starosta obornicki,

Andrzej Okpisz – wicestarosta obornicki,

Tomasz Szrama – burmistrz Obornik,

insp. Wojciech Spychała – komendant powiatowy Policji w Obornikach,

ogn. Robert Protasewicz – przewodniczący  zarządu Terenowego Związku Zawodowego Strażaków Florian w Obornikach,

st. asp. Mariusz Walkowiak -   przewodniczący  zarządu Terenowego Związku Zawodowego Strażaków NSZZ Solidarność w Obornikach,

Wojciech Kuciński – Przedsiębiorstwo Remontowo–Budowlane REMBUDEX,

Tomasz Kuciński - Przedsiębiorstwo Remontowo–Budowlane REMBUDEX,

Podczas uroczystości głos zabrał st. bryg. Sławomir Zdrenka, komendant powiatowy PSP w Obornikach, który przedstawił genezę oraz przebieg realizacji wykonanych prac, dziękując wszystkim podmiotom i osobom za współpracę i zaangażowanie.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: bryg. Andrzej Bartkowiak, wielkopolski komendant wojewódzki PSP, st. bryg. Sławomir Zdrenka, komendant powiatowy PSP w Obornikach, Adam Olejnik, starosta obornicki, Andrzej Okpisz, wicestarosta obornicki, Tomasz Szrama, burmistrz Obornik, Wojciech Kuciński, PR-B REMBUDEX.

Wśród zaproszonych gości głos zabrał bryg. Andrzej Bartkowiak, który docenił zakres wykonanych prac oraz wskazał kolejne kierunki modernizacji obiektów tutejszej komendy. Następnie głos zabrał Pan Adam Olejnik, starosta obornicki, który w imieniu lokalnego samorządu podziękował wszystkim zaangażowanym za inicjatywę i wkład pracy.