Karty rabatowe ORLEN dla druhów OSP KSRG.

19 grudnia 2018 r. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zawarł umowę z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, która gwarantuje jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym rabat na paliwa w całej sieci ORLEN w Polsce. Dwieście dziesięć kart rabatowych trafiło do druhów z 9 OSP KSRG powiatu obornickiego. Z indywidualnych kart mogą korzystać druhowie posiadający przeszkolenie i uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych.