Ćwiczenia na wypadek zagrożenia biologicznego.

           W dniu 4 marca 2020 r. w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej przeprowadzone zostały ćwiczenia z zakresu sprawiania namiotów oraz dokonania sprawdzenia gotowości sprzętu posiadanego na wyposażeniu JRG tj.:

- namiotu pneumatycznego,
- kabiny dekontaminacyjnej,
- ubrań specjalnych do ochrony biologicznej typu "Tychem",
- zestawów do dentaminacji wstępnej.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie gotowości w razie występienia niebezpieczeństwa związanego z wystąpieniem zagrożenia biologicznego.