Rozdane kalendarze

W dniu 24 grudnia 2018 r. KP PSP w Obornikach zakończyła akcję przekazywania kalendarzy na 2019 rok placówkom oświatowym powiatu obornickiego wraz z komentarzem zachęcającym do udziału w konkursach adresowanych dla dzieci i młodzieży. Głównym zadaniem konkursów jest popularyzacja wśród uczniów umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, pogłębienia wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami oraz możliwościach ochrony przed nimi oraz jak prawidłowo zgłosić zdarzenie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Podczas spotkań omówiono szeroko pojęte zagadnienia związane z zagrożeniami dotyczącymi okresu grzewczego w  ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.