Warsztaty Gazy 2018

20 października 2018 roku, w zespole zaporowo upustowym PL 130 Operator GAZ – SYSTEM S.A w Gołaszynie, odbyły się warsztaty taktyczno – bojowe z zakresu możliwości dostarczania wody na duże odległości podczas pożaru i rozszczelnienia gazociągu dla podmiotów OSP  powiatu obornickiego.

Scenariusz zakładał, że  na terenie obiektu doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej wysokiego ciśnienia, w wyniku którego nastąpiło zapalenie się gazu. Przybyłe na miejsce jednostki PSP i OSP miały za zadanie:
- podanie prądu gaśniczego na źródło pożaru przy wykorzystaniu działka Apollo
- zbudowanie obrony na budynki sąsiadujące z zespołem zapór upustowych PL 130, przy wykorzystaniu 2 kurtyn wodnych

- zbudowanie zasilania wodnego z rzeki Warta oddalonej od miejsca powstania pożaru w systemie mieszanym na odległość 1,5 km

- zbudowanie systemu łączności radiowej na potrzeby ćwiczeń,

 Celem warsztatów było m.in.:

-zapoznanie się z „Planami postępowania na wypadek powstania pożaru oraz -rozszczelnienia gazociągu w Nadleśnictwie Łopuchówko.

-poszerzenie wiedzy i umiejętności prowadzenia działań ratowniczych
podczas pożarów infrastruktury gazowej,

-poszerzenie wiedzy w zakresie zagrożeń występujących podczas tego typu pożarów.
Opracował: mł. asp. Piotr Królak