Dzień Przedsiębiorczości w Komendzie Powiatowej PSP Oborniki.

W dniu 13 listopada br. odbyła się kolejna edycja „Dnia Przedsiębiorczości”, w którym udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 Obornikach i Gimnazjum nr 1 Obornikach.

Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość:

  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie strażaka,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,

W zajęciach edukacyjnych uczestniczyło 19 uczniów.