Narada z OSP powiatu obornickiego

 

 

 

28 listopada br. odbyła się narada operacyjna dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu obornickiego. Celem narady było omówienie spraw operacyjno-szkoleniowych za 2019 r. i planach na 2020 r. w tym m.in.:

·         Statystyka udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych w latach 2018-2019,

·         Właściwe sporządzanie karty udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy,

·         Przykładowe potwierdzenie przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym,

·         Przedstawiono wnioski z analizy zdarzeń: Ludomy, Za Jeziorem, Rożnowo

·         Przypomniano o przygotowaniach do okresu zimowego „AKCJA ZIMA 2019-2020”

·         Omówiono zasady BHP podczas ćwiczeń w tym zakaz stosowanie materiałów pirotechnicznych  podczas ćwiczeń i szkoleń.

·         Przedstawiono podsumowanie przeglądów w KSRG i przedłożono plany przeglądów  jednostek spoza KSRG na 2020 rok.

·         Poinformowano o planowanych w najbliższym czasie o szkoleniach z zakresu łączności radiowej i weryfikacji sprzętu będącego na stanie jednostek OSP.

Naradę prowadził mł. bryg. Marek Wiktorski - naczelnik wydziału operacyjnego  razem z dowódcą  JRG Oborniki - st. kpt. Leszkiem Walczakiem i asp. sztab. Maciejem Krasowskim. Z ramienia OSP uczestniczyło 30 druhów jednostek OSP powiatu obornickiego. W ostatniej części narady w której omówiono sprawy bieżące dotyczące szkolenia, druhowie otrzymali maskotki wcześniej przekazane przez Przedszkole „Słoneczny Skrzat” z Parkowa.


Sporządził: mł. bryg Marek Wiktorski