ZAPOZNANIE Z OBIEKTEM "OSIEDLE WIDOKOWE BOGDANOWO"

W dniu 16-18.2019r. odbyły się ćwiczenia oraz zapoznanie z Osiedlem Widokowym w Bogdanowie dla poszczególnych zmian służbowych.

Do zadań JOP należało:

  • sprawdzić oznakowanie drogi pożarowej,
  • dokonać lokalizacji najbliższych hydrantów wokół obiektów wraz z alternatywnym źródłem zasilania,
  • sprawdzić możliwości dojazdu do obiektu,
  • przeanalizować utrudnienia powstałe w trakcie dojazdu do obiektu,
  • wykonać rozwinięcie taktyczno-bojowe z wykorzystaniem SiS uczestniczących w rozpoznaniu.

Celem jest zapoznanie z:

  • zagrożeniem pożarowym występującym na terenie obiektu,
  • procesem technologicznym,
  • zaopatrzeniem wodnym,
  • warunkami budowlanymi i ewakuacyjnymi,
  • sprawdzenie warunków prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

Sporządził: sekc. Michał Obidowski

Zdjęcia: asp. sztab. Maciej Krasowski