ZAKOŃCZENIE KURSU PODSTAWOWEGO

16 grudnia 2018 r. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Obornikach zakończył się egzaminem praktycznym Kurs Podstawowy dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu obornickiego. Do kursu przystąpiły 23 osoby. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne poprowadzili funkcjonariusze z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej.

Egzamin składał się z czterech części:

  • rozwinięcie bojowe wraz z zasilaniem,
  • Obsługa oraz znajomość ratowniczego zestawu hydraulicznego,
  • Znajomość sprzętu znajdującego się na wyposażeniu samochodu gaśniczego,
  • Wiedza na temat sprzętu ochrony układu oddechowego.

Gratulujemy pozytywnego ukończenia kursu.

Sporządził: st. str. Michał Obidowski

Zdjęcia: JRG