ZAJĘCIA Z SENIORAMI

10.02.2020 r. w Klubie Seniora przy ul. Młyńskiej, oraz 13.02.2020 r. w Domu Dziennego Pobytu "Jagiellonka" przy ul. Jagiellońskiej w Obornikach odbyły się spotkania Seniorów z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

Celem spotkań przeprowadzonych przez ratowników było przygotowanie seniorów do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Podopieczni  uczyli się jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej i w jaki sposób prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową korzystając z fantomów do ćwiczeń.

Opracował st. sekc. Piotr Burda