WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW ORAZ ZAJĘCIA Z UCZNIAMI W SZKOLE W RYCZYWOLE

 

21 lutego 2019 roku Komende Powiatową PSP w Obornikach odwiedziłą grupa maluchów z Zaczarowanego Przedszkola w Obornikach. Podczas wycieczki funkcjonariusze przybliżyli na czym polega zawód strażaka oraz pokazali dostępny im sprzęt oraz samochody.

Tego samego dnia w Szkole Podstawowej w Ryczywole, odbyło się spotkanie strażaków z JRG Oborniki z  uczniami. W zajęciach uczestniczyły trzy klasy ósme o łącznej liczbie 64 uczniów. Celem zajęć przeprowadzonych przez ratowników było przygotowanie uczniów do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Na samym początku strażacy wyjaśnili , na czym polega ich praca oraz czym zajmują się poszczególne służby ratunkowe. Młodzież  uczyła się, jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej i w jaki sposób prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo oddechową korzystając z fantomów do ćwiczeń. Poza tym utrwaliły sobie numery alarmowe służb ratowniczych oraz zasady bezpieczeństwa podczas sezonu grzewczego.

Opracował: sekc. Piotr Burda

Zdjęcia: JRG