Uhonorowanie działalności pracy Liderów Prewencji Społecznej powiatu obornickiego

W piątek (27 września br.), w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach Wicestarosta Waldemar Cyranek  wraz z Naczelnikiem Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach wręczyli podziękowania wyróżniającym się liderkom prewencji społecznej z powiatu obornickiego.

W gronie wyróżnionych liderek znalazły się: dyrektor Przedszkola  „Słoneczne Skrzaty" w Parkowie Alina Mączyńska, druhna OSP Nowołoskoniec Malwina Kucharska oraz druhna OSP Kiszewo Anna Biedna. Panie przy ścisłej współpracy z tut. Komendą wspólnie wzięły udział w projekcie FireFighters +, nagrywając film, w którym zaprezentowały swoje dotychczasowe dokonania w ramach prewencji społecznej. A te są naprawdę imponujące!

Ponad sto prelekcji z przedszkolakami, młodzieżą szkolną, dorosłymi oraz seniorami, przekazywanie informacji na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji szkolnych, bezpieczeństwa w okresie grzewczym oraz zasad alarmowania służb ratunkowych - to wszystko, to tylko część działalności wyróżnionych liderek.

Wicestarosta Waldemar Cyranek podziękował paniom za propagowania w Powiecie Obornickim tematyki przeciwpożarowej i wręczył im list gratulacyjny oraz  drobne upominki. Z kolei Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Obornikach mł. bryg. Marek Wiktorski przekazał słodki poczęstunek.

W ramach uznania za poświęcony czas i zaangażowanie w działalność prospołeczną i mentorskie prowadzenie liderów prewencji społecznej w zakresie bezpieczeństwa na rzecz mieszkańców powiatu, a także przekazywanie im najważniejszych informacji, liderzy prewencji społecznej wyróżnili kierującego projektem listem gratulacyjnym.

Sporządził: mł. asp. Piotr Królak

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Obornikach