UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD

12 listopada br. odbylo się uroczyste wręczenie nagród pieniężnych Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej funkcjonariuszom tutejszej Komendy. Wyróżnionych zostało: 14 funkcjonariuszy z systemu zmianowego i codziennego oraz 2 pracowników korpusu służby cywilnej.

Komendant Powiatowy PSP kpt. Krzysztof Pertman wręczył nagrody starażakom, którzy wykonywali zadania w sposób wyróżniający oraz wykraczający poza zakres obowiązków służbowych.

Opracował st. sekc Piotr Burda